English

10430-ELECTRICITY-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54206 ELK139 MEASUREMENT TECHNIQUE Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11943 ADD101 DIRECT CURRENT CIRCUITS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9338 AMT103 GENERAL MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11990 ELK135 TRANSFORMER AND DIRECT CURRENT MACHINES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54204 ELK141 ELECTRONICS CIRCUIT DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9332 AMT106 BUSINESS MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11950 AMD102 MICROCONTROLLERS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
8177 ELK128 ELECTRICAL PANEL DESIGN AND INSTALLATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12877 ELK138 DIGITAL ELECTRONICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12876 ELK136 ALTERNATING CURRENT CIRCUITS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12875 ELK130 INTRODUCTION TO INSTALLATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11986 ELK233 HYDRAULIC PNEUMATICS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11987 ELK247 SENSORS AND TRANSDUCERS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12773 ELK235 POWER ELECTRONICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11984 ELK249 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11985 ELK231 ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54210 ELK243 ELECTROMECHANICAL CONTROL SYSTEM Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54212 ELK241 ASYNCHRON MACHINES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11983 ELK232 POWER ELECTRONICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12774 ELK236 PROGRAMMABLE CONTROLLERS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54215 ELK242 INDUSTRIAL APPLICATIONS​ Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54217 ELK240 ELECTRICAL INTERIOR INSTALLATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11981 ELK234 SCADA SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11982 ELK238 WINDING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.