English

18040-RECREATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58687 RKR105 SWIMMING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
67324 RKR101 SCIENTIFIC FOUNDATION OF RECREATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58688 RKR107 HEALTH EDUCATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58733 RKR103 MOVEMENT EDUCATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58689 RKR102 FIRST AID Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58690 RKR104 WILDERNESS ADVENTURE EDUCATION Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58691 RKR106 FREE TIME SICIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
54020 BIL115 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58736 RKR201 DRAMA I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58694 RKR207 FİZİKSEL UYGUNLUK VE HERKES İÇİN SPOR Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58692 RKR203 İLETİŞİM BECERİLERİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58693 RKR205 EKİP ÇALIŞMASI VE LİDERLİK Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58696 RKR206 REKREASYONDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58737 RKR202 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58695 RKR204 REKREASYON PSİKOLOJİSİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58697 RKR208 REKREASYON FELSEFESİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 9
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :9 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58701 RKR307 DRAMA II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58698 RKR301 REKREASYON İŞLETMECİLİĞİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58700 RKR305 ÖZEL EĞİTİM VE REKREASYON Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58699 RKR303 ORYANTİRİNG Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58703 RKR304 MASAJ Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58704 RKR306 REKREASYONDA PAZARLAMA VE SPONSORLUK Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58705 RKR308 REKREASYON ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMALARI Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58706 RKR310 SU SPORLARI KAMPI Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
58702 RKR302 REKREASYONDA PROGRAMLAMA VE STRATEJİK PLANLAMA Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :25

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58708 RKR403 REKREASYON VE HALKLA İLİŞKİLER Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58709 RKR405 REKREASYON UYGULAMASI I Compulsory 0 + 4 2.0 20.0
58707 RKR401 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE İSTATİSTİK Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58710 RKR402 REKREASYON TESİSLERİ PLANLAMA VE İŞLETMECİLİĞİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58711 RKR404 YEREL YÖNETİMLERDE REKREASYON Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58712 RKR406 REKREASYON UYGULAMASI II Compulsory 0 + 4 2.0 20.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.