English

18010-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54662 BSE123 HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54663 BSE125 MOVEMENT EDUCATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54661 BSE121 FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54069 BIL113 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54064 EGF110 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55908 BSE126 TEAM SPORTS -I BASKETBALL Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
55907 BSE124 ATHLETISM Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
55906 BSE122 GYMNASTICS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55905 BSE120 HEALTH EDUCATION AND FIRST AID Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54006 EGF114 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54692 BSE237 LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54750 BSE269 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54693 BSE239 MOTOR DEVELOPMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54694 BSE241 TEAM SPORTS- II - FOOTBALL Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
54747 BSE267 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54753 BSE271 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55909 BSE266 HISTORY OF TURKISH EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55910 BSE234 RESEARCH METHODS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55911 BSE236 TEACHING PROGRAMS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55912 BSE238 EXERCISE PHYSIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55913 BSE240 RHYTHM EDUCATION AND DANCE Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58053 BSE347 SWIMMING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58052 BSE345 TEAM SPORTS-III HANDBALL Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58051 BSE343 PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58050 BSE341 TRAINING THEORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58049 BSE339 MORALS AND ETHICS IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58048 BSE337 CLASSROOM MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58071 BSE326 RACKET SPORTS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
58070 BSE324 OUTDOOR SPORTS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58069 BSE322 PHYSICAL FITNESS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
58067 BSE318 TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58066 BSE316 MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :16

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58088 BSE429 EDUCATIONAL GAMES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58087 BSE427 HALK OYUNLARI Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58086 BSE425 EXERCISE AND NUTRITION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58085 BSE423 SPECIAL EDUCATION AND INCLUSIVE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58084 BSE421 TEACHING PRACTICE-1 Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :22

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58114 BSE434 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-2 Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
58115 BSE436 OKULLARDA REHBERLİK Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58116 BSE438 BES YÖNETİM VE ORGANİZASYON Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58117 BSE440 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZ. PROG. Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58632 BSE442 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):23 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :23
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.