English

18010-PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54661 BSE121 FUNDAMENTALS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54069 BIL113 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54068 EGF111 EDUCATIONAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
53996 EGF105 INTRODUCTION TO EDUCATION  Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54663 BSE125 MOVEMENT EDUCATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54662 BSE123 HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54006 EGF114 EDUCATIONAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55905 BSE120 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
55906 BSE122 CİMNASTİK Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
55907 BSE124 ATLETİZM Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
55908 BSE126 TAKIM SPORLARI -I BASKETBOL Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
54064 EGF110 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54753 BSE271 COMMUNITY SERVICES APPLICATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
54750 BSE269 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54747 BSE267 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54694 BSE241 TEAM SPORTS- II - FOOTBALL Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
54693 BSE239 MOTOR DEVELOPMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54692 BSE237 LEARNING AND TEACHING APPROACHES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55913 BSE240 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
55912 BSE238 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
55911 BSE236 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55910 BSE234 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
55909 BSE266 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58053 BSE347 YÜZME Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58052 BSE345 TAKIM SPORU-III HENTBOL Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58051 BSE343 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58050 BSE341 ANTRENMAN BİLGİSİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58049 BSE339 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58048 BSE337 SINIF YÖNETİMİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :19

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58071 BSE326 RAKET SPORU Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
58070 BSE324 DOĞA SPORLARI Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58069 BSE322 FİZİKSEL UYGUNLUK Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
58067 BSE318 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58066 BSE316 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :16

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58084 BSE421 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-1 Compulsory 2 + 6 5.0 10.0
58085 BSE423 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58086 BSE425 EGZERSİZ VE BESLENME Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58087 BSE427 HALK OYUNLARI Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
58088 BSE429 EĞİTSEL OYUNLAR Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :22
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.