English

10360-APPLIED RUSSIAN-TURKISH TRANSLATION-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12102 RUS141 THE USAGE OF VOCABULARY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12103 RUS151 TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12104 RUS121 ORAL INTERPRETATION-I Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
12105 RUS131 WRITTEN INTERPRETATION-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12101 RUS161 RUSSIAN GRAMMAR-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12110 RUS122 ORAL INTERPRETATION-II Compulsory 0 + 4 2.0 4.0
12109 RUS132 WRITTEN INTERPRETATION-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12108 RUS152 TRANSLATION PURPOSE TEXT STUDEIS-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12107 RUS142 THE USAGE OF VOCABULARY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12106 RUS162 RUSSIAN GRAMMAR-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12114 RUS231 WRITTEN TRANSLATION OF PRESS AND MEDIA Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12115 RUS261 RUSSIAN LITERATURE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12111 RUS241 TRANSLATION OF TEXTS IN SOCIAL SCIENCES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
12142 RUS285 CONSECUTIVE INTERPRETING-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
41363 RUS255 FILM TRANSLATIOS AND SUBTITLE APPLICATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54301 RUS287 SPEAKING PRACTICES I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12112 RUS291 RUSSIAN GRAMMAR-III Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12134 RUS292 RUSSIAN GRAMMAR-IV Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12136 RUS286 CONSECUTIVE INTERPRETING-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12137 RUS262 RUSSIAN LITERATURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54303 RUS244 PROFESSIONAL TRANSLATION OF TEXTS Compulsory 2 + 2 2.0 4.0
54302 RUS288 SPEAKING PRACTICES I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
41366 RUS256 COMMERCIAL TRANSLATION Compulsory 2 + 2 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.