English

05150-CIVIL ENGINEERING (In English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
15983 CHE107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
54682 CEN111 INTRODUCTION TO ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
56848 CEN112 TECHNICAL DRAWING Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
57338 CEN124 GENERAL GEOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
67330 CEN247 STATICS Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
67325 CEN281 MATERIAL SCIENCE Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
67326 CEN211 TERMINOLOGY OF CIVIL ENGINERRING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
67327 CEN251 ENGINEERING ECONOMICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
67328 CEN291 ENGINEERING MATHEMATICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
67329 CEN217 NUMERICAL METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69647 CEN240 DYNAMICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
69648 CEN248 STRENGTH OF MATERIALS Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
69651 CEN230 MEASUREMENT AND DATA ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
69650 CEN294 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
69649 CEN292 ENGINEERING MATHEMATICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
69652 CEN282 CONSTRUCTION MATERIALS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69654 CEN361 TRANSPORTATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
69655 CEN341 STRUCTURAL ANALYSIS-I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
69656 CEN323 SOIL MECHANICS-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
69653 CEN371 FLUID MECHANICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69659 CEN344 REINFORCED CONCRETE-I Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
69661 CEN374 HYDRAULICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69662 CEN342 STRUCTURAL ANALYSIS-II Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
69660 CEN346 STEEL STRUCTURES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69665 CEN493 DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
69667 CEN491 DESIGN OF STEEL STRUCTURES Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
69668 CEN495 EARTHQUAKE RESISTANT STRUCTURAL DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
81861 CEN473 WATER RESOURCES-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
69670 CEN451 INTRODUCTION TO CONSTRUCTION MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
69671 CEN421 FOUNDATION ENGINEERING-I Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
69676 CEN494 GEOTECHNICAL DESIGN Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
69673 CEN414 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 2 3.0 7.0
69674 CEN472 WATER RESOURCES-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
69675 CEN492 DESIGN OF HYDRAULIC STRUCTURES Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.