English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-IT BASED TEACHING TECHNOLOGIES (WithOutThesis)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-IT BASED TEACHING TECHNOLOGIES (WithOutThesis)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL582ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEORİLERİ
THEORIES OF LEARNING AND TEACHING
Z303.06.03Temel kavramlar, öğrenme kuramları, edimsel koşullanma, bilgiyi işleme kuramı, öğretme kuramları ve modelleri, öğretimde çağdaş yaklaşımlarLearning and teaching theories,Learning theories, behavioral learning theories, operant conditioning, social cognition theory, information processing theory
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
BYL583SANAL ORTAMDA PROGRAM GELİŞTİRME
PROGRAM DEVELOPMENT IN VIRTUAL ENVIRONMENT
S303.06.03Dersin içeriği ;eğitim programı program geliştirme .sanal ortam ve sanal ortamda program geliştirme kavramları ile bilgi teknolojileri yoluyla öğretim programlarının hedefleri,içeriği,öğrenme öğretme durumları ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır.Concepts of program development in a virtual environment, sub-structure of the virtual environment, the use of sub-structure of the virtual environment, Development of teaching materials for the virtual environment , types of virtual education
BYL584SENARYO EĞİLİMLİ PROGRAMLAMA DİLLERİ
SCRIPT-PRONE PROGRAMMING LANGUAGES
S303.06.03Flash çalışma ortamı, statik animasyonlarla çalışma, etkileşimli animasyonlarla çalışma, temel script komutları, fonksiyonlar,action script kullanım örnekleriFlash environment, static animations, interactive animations with Flash Action script to make the rules and commands, functions, action script samples
BYL586ETKİLEŞİMLİ ÇOKLU ORTAM EĞİT.MAT.GEL.
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE EDUCATIONAL MULTIMEDIA MATERIAL
S303.06.03Etkileşimli çoklu ortam eğitim materyali geliştirme, Çoklu ortam marteryalleri, çoklu ortam teknolojileri, etkileşimli materyallerin kullanım boyutlarıConcepts of interactive multi-media training material development, multi-media materials, multi-media technologies, use of interactive materials, product development under multimedia.
BYL592EĞİTİM AMAÇLI WEB SAY.TASARIMI
TRAINING PURPOSES WEB PAGE DESIGN
S303.06.03Web sayfası tasarımında kullanılan araç ve yöntemler, web sunucuları, HTML, Java Script, veri tabanı kullanımı, dinamik web sayfalarıWeb page design tools and methods used in web applications, HTML applications, java scripts, using Dreamweaver, Flash
BYL593SANAL EĞİTİM MODELLERİ
VIRTUAL TRAINING MODELS
S303.06.03Sanal eğitim modelleri kuramları, sanal eğitimin yapısı, sanal eğitim sistemi geliştirmek, sanal eğitim ortamında verimlilik, Türkiyeden örneklerTheories of virtual education models, virtual education structure, common virtual educational infrastructures, means to develop virtual training materials, types of virtual education, samples from Turkey
YPYU556YAPAY US
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
S303.06.03Dersin içeriğinde yapay us sistemleri ve bu sistemlerin programlama algoritmaları yer almaktadır.This course covers artificially intelligent systems and the programming algorithms of these systems.
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
FBE545DÖNEM PROJESİ
TERM PROJECT
Z000.010.00Problemin tanımı, çözüm seçenekleri, en uygun çözümün belirlenmesi, çözümün uygulanması, çözümün test edilemsi, çalışmanın raporlanması ve bir jüri önünde savunulması.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.