English

10020 BANKING AND INSURANCE -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021T%
1 END-OF-TERM FINAL ACCOUNTING OPERATIOS3151312555550055511556864.76
2 FOREIGN TRADE TRANSACTIONS5350050000000030050002624.76
3 INTRODUCTION TO FINANCE5300555500000002050003533.33
4 GENERAL ECONOMY5020555500000000000002725.71
5 GENERAL BUSINESS5005000000500000500002019.05
6 GENERAL ACCOUNTING0040201155550024400444643.81
7 GENERAL LAW1111111155550013111554542.86
8 MATHEMATICS5444454555554454500007773.33
9 STATISTICS-I5440454454440045444447672.38
10 STATISTICS-II5444454544450045544448278.10
11 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I00000000005000000000054.76
12 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II00000000005000000000054.76
13 COMMERCIAL LAW2144455443340045545547571.43
14 COMMERCIAL MATHEMATICS1111544511110011155414441.90
15 INFORMATION TECHNOLOGY-I1111223423430015211113937.14
16 INFORMATION TECHNOLOGY-II000000000050000500000109.52
17 INTRODUCTION TO BANKING5322555555450035555558480.00
18 INTRODUCTION TO INSURANCE5442555554554323334448480.00
19 CREDITING AND BANKING OPERATIONS5550555500000003055004845.71
20 BANK ACCOUNTING5544455454540045445448480.00
21 INSURANCE ACCOUNTING5540551130000004455505249.52
22 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS5020555555000003550005047.62
23 FUND AND RISK MANAGEMENT IN BANKING5050555000000005550004038.10
24 BANKING LAW3223322004330033355555653.33
25 INSURANCE LAW4444544533330033355557571.43
26 BANK AND INSURANCE MARKETING3335434454543334433457975.24
27 ENTREPRENEURSHIP4444444444444434444448379.05
28 ENGLISH-I2222322332330052322224744.76
29 ENGLISH-II0000000000500053300001615.24
30 PROFESSIONAL ENGLISH-I0000005500500050000002019.05
31 PROFESSIONAL ENGLISH-II0000550000500050000002019.05
32 TURKISH LANGUAGE-I00003000000000005000087.62
33 TURKISH LANGUAGE-II000000000050000050000109.52
34 WORK PLACEMENT-I4444344444444322333447571.43
35 WORK PLACEMENT-II5454555055550055555558883.81
36 WORK PLACEMENT-III5555555555550055555559590.48
Related number of course units / 362723261928272724212128205524272724202019--
Level of contribution1087390601131121049988841228219178310310694778476--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021T%
1 REUSSURANCE AND AGENCY MANAGEMENT4444444445444434444448480.00
2 RISK MANAGEMENT IN INSURANCE3534455534230033444236965.71
Related number of course units / 2222222222222112222222--
Level of contribution797889997967446788867--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.