English

10020-BANKING AND INSURANCE-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9411 AHU101 GENERAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9052 AMT109 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9403 AGM101 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9409 AGE101 GENERAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9621 BNS111 INTRODUCTION TO BANKING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9626 BNS121 INTRODUCTION TO INSURANCE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9380 AGI102 GENERAL BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9624 ADM102 END-OF-TERM FINAL ACCOUNTING OPERATIOS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9623 ATH102 COMMERCIAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9622 AST102 STATISTICS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11028 BNS211 CREDITING AND BANKING OPERATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10239 ATM102 COMMERCIAL MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11012 BNS231 BANK ACCOUNTING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11013 ADT203 FOREIGN TRADE TRANSACTIONS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11014 AST201 STATISTICS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11029 AFG201 INTRODUCTION TO FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11032 BNS251 BANKING LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11036 BNS234 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11039 BNS232 INSURANCE ACCOUNTING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11042 BNS244 FUND AND RISK MANAGEMENT IN BANKING Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
11033 BNS252 INSURANCE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11045 BNS272 BANK AND INSURANCE MARKETING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.