English

10020 BANKING AND INSURANCE -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 1212
1 The students have basic knowledge of the Bank, insurance, economics and finance issues555520100.00
2 The students have the basic information about an insurance agency management.555520100.00
3 The students have basic information about the legal regulatory field.555520100.00
4 The students have management, quality, customer satisfaction has a basic knowledge.555520100.00
5 They can reach.information related to their field and evaluate and apply.555520100.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 1212
1 They have the ability to use the basic information on the banking and insurance555520100.00
2 They have the analyzing, interpreting and evaluating ability of the information for their field45551995.00
3 They have the analyzing, interpreting and evaluating ability of the information for their field55441890.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 1212
1 They have the culture of lifelong learning.555520100.00
2 They follow and participate the training programs of professional development required.50551575.00
Learning to Learn 1212 T %
1 They have knowledge of a foreign language to follow at the level of professional developments44441680.00
2 They can use information technology effectively and follow up to date.44441680.00
3 They use written and oral communication effectively45441785.00
4 They prone to team work.44441680.00
Communication & Social 1212 T %
1 They track , comment and apply legislation in term of banking and insurance matters in force44441680.00
2 They can manage an insurance agent, they can function as the insurance expert.44441680.00
3 They have enough conciousness about universality of social rights, the quality and cultural values with environmental protection issues,44441680.00
Occupational and/or Vocational 1212 T %
1 Monitor legislation in force in the banking and insurance issues, reviews and implements.44441680.00
2 Manage an insurance agency.555520100.00
3 The organization adheres to the values ​​of culture and business ethics.555520100.00
4 Have sufficient consciousness on the universality of social rights, quality and cultural values ​​and environmental protection issues555520100.00
Related number of programme learning outcomes/ 2121202121--
Level of contribution96939696--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.