English

11050 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (UE) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II000.00
3 INFORMATION TECHNOLOGY000.00
4 INFORMATION TECHNOLOGY II000.00
5 ENTREPRENEURSHIP2240.00
6 ENGLISH-I000.00
7 ENGLISH-II000.00
8 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS4480.00
9 EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW55100.00
10 MACHINERY AND EQUIPMENT-I2240.00
11 EMERGENCY MANAGEMENT55100.00
12 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY55100.00
13 WARNING SIGNS AND PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENTS4480.00
14 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE LAW000.00
15 PHYSICAL RISK FACTORS4480.00
16 ERGONOMICS2240.00
17 MACHINERY AND EQUIPMENT-II2240.00
18 CHEMICAL SUBSTANCES AND THEIR HAZARDS55100.00
19 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS​55100.00
20 FIRE PROTECTION METHODS3360.00
21 OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS55100.00
22 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION55100.00
23 RISK ANALYSIS AND METHODS IN WORKPLACES4480.00
24 ELECTRICAL WORKING SAFETY000.00
25 LABOR HYGIENE55100.00
26 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MINES55100.00
27 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN LIFTING VEHICLES55100.00
28 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WELDING WORKS000.00
29 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN PRESSURE VESSELS000.00
30 OCCUPATIONAL DISEASES55100.00
31 WORK ACCIDENTS000.00
32 TURKISH LANGUAGE-I000.00
33 TURKISH LANGUAGE-II000.00
34 WORK PLACEMENT-I3360.00
35 WORK PLACEMENT-II55100.00
36 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3623--
Level of contribution95--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 TOTAL QUALITY MANAGEMENT55100.00
2 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT55100.00
Related number of course units / 22--
Level of contribution10--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.