English

11050-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (UE)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14845 AUE101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14934 BUE101 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14935 IUE101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
14936 SUE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
14940 SUE107 EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 2 + 1 3.0 3.0
14941 SUE111 MACHINERY AND EQUIPMENT-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
14937 SUE121 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
14938 SUE131 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14939 TUE101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15327 AUE102 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15356 BUE102 INFORMATION TECHNOLOGY II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15329 IUE102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15379 SUE112 EMERGENCY MANAGEMENT Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
15383 SUE122 WARNING SIGNS AND PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15381 SUE132 PHYSICAL RISK FACTORS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15380 SUE142 ERGONOMICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15382 SUE152 MACHINERY AND EQUIPMENT-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15328 TUE102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15364 SUE213 CHEMICAL SUBSTANCES AND THEIR HAZARDS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15366 SUE223 FIRE PROTECTION METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15363 SUE233 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15362 SUE243 ELECTRICAL WORKING SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15367 SUE253 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN LIFTING VEHICLES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15365 SUE255 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN PRESSURE VESSELS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15368 SUE263 OCCUPATIONAL DISEASES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15376 GUE201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15373 SUE214 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN CONSTRUCTION WORKS​ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15370 SUE224 OCCUPATIONAL HEALT AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15371 SUE234 RISK ANALYSIS AND METHODS IN WORKPLACES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
15375 SUE244 LABOR HYGIENE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
15372 SUE252 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN MINES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
15374 SUE254 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN WELDING WORKS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
15377 SUE264 WORK ACCIDENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.