English

11050 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (UE) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 12341234
1 Graduate students who will haveinformation about occupational health and safety.433445332972.50
2 Have information about First aid and industrial hygiene.325200001230.00
3 industrial diseases and solution methods21410000820.00
4 to be succes from the “C” liances exam of Social Security Minister.04002000615.00
5 safety equipment0000030037.50
6 Graduate students who will rules of professional ethics0000000000.00
7 how to get documents0000000000.00
8 prevent from industrial diseases.0000000000.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 12341234
1 Graduate students who will use the source of information about occupational health and safety000040331025.00
2 solve the problems about occupational safety000402501127.50
3 Graduate students who will use the information technology0000000000.00
4 analyze about industial accident0000000000.00
5 make first aid in an emergency.0000000000.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 12341234
1 Graduate students who will work in team effectively30302000820.00
2 make the tasks succesfully530430401947.50
3 have the culture lifelong learning0000000000.00
4 follow agenda events0000000000.00
Learning to Learn 12341234 T %
1 Graduate students who will join in the union about occupational health and safety0000000337.50
2 join in educational programs00000005512.50
3 have foreign language about occupational health and safety00430002922.50
Communication & Social 12341234 T %
1 Graduate students who will use the information technology effectively0000000225.00
2 develop social responsibility Project0000000337.50
3 use the communication30200002717.50
Occupational and/or Vocational 12341234 T %
1 Graduate students who will follow legal regulations about occupational health and safety00005000512.50
2 make first aid00430000717.50
3 plan the education about occupational health and safety00300300615.00
4 take measures about the risks00000450922.50
5 give the information about using occupational health and safety equipments.0000030037.50
Related number of programme learning outcomes/ 286511786511--
Level of contribution2013392128202030--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.