English

11050 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (UE) -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim Objectives
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 12341234
1 Graduate students who will haveinformation about occupational health and safety.XXXXXXXX
2 Have information about First aid and industrial hygiene.XXXX
3 industrial diseases and solution methodsXXXX
4 to be succes from the “C” liances exam of Social Security Minister.XX
5 safety equipmentX
6 Graduate students who will rules of professional ethics
7 how to get documents
8 prevent from industrial diseases.
SKILLS Aim Objectives
(Described in terms of cognitive and practical skills) 12341234
1 Graduate students who will use the source of information about occupational health and safetyXXX
2 solve the problems about occupational safetyXXX
3 Graduate students who will use the information technology
4 analyze about industial accident
5 make first aid in an emergency.
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim Objectives
Autonomy & Responsibility 12341234
1 Graduate students who will work in team effectivelyXXX
2 make the tasks succesfullyXXXXX
3 have the culture lifelong learning
4 follow agenda events
Learning to Learn 12341234
1 Graduate students who will join in the union about occupational health and safetyX
2 join in educational programsX
3 have foreign language about occupational health and safetyXXX
Communication & Social 12341234
1 Graduate students who will use the information technology effectivelyX
2 develop social responsibility ProjectX
3 use the communicationXXX
Occupational and/or Vocational 12341234
1 Graduate students who will follow legal regulations about occupational health and safetyX
2 make first aidXX
3 plan the education about occupational health and safetyXX
4 take measures about the risksXX
5 give the information about using occupational health and safety equipments.X
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.