English

50130 DISABLED CARE AND REHABILITATION -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
12345678910111213141516T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II000002000000000022.50
2 INFORMATION TECHNOLOGY-II050000000000000056.25
3 PSYCHOSOCIAL REHABILITATION54543555115553416176.25
4 DISABLED CARE AND REHABILITATION PRACTICES55555555555555537897.50
5 ACUTE AND CHRONIC DISEASES52131314334212223948.75
6 PROFESSIONAL ENGLISH -I003000000000000033.75
7 PROFESSIONAL ENGLISH -II003000000000000033.75
8 ENGELLİLER İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ55555545535553316986.25
9 DEVELOPMENT OF TOOL FOR DISABLED55555555555554427593.75
10 NORMAL MOTOR DEVELOPMENT AND DISABLED CHILD52351535333332214961.25
11 SIGN LANGUAGE55531305331452335163.75
12 DISABLED CARE AND REHABILITATION -II555555555555555580100.00
13 DISABLED CARE AND REHABILITATION -III55555555555554337593.75
14 PARENTING EDUCATION50510550232325554860.00
15 ERGONOMICS53232435003340304050.00
16 ENTREPRENEURSHIP000040000000000045.00
17 ENGLISH-II003000000000000033.75
18 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS55550000000000002025.00
19 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY45450000000000001822.50
20 FIRST AID55550335000000003138.75
21 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY50000033005550002632.50
22 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS55545455345554447290.00
23 PHARMACOLOGY000000000050000056.25
24 MEDICAL LAW AND ETHICS03000050430000052025.00
25 COMMUNICATIONS50530300020000502328.75
26 TURKISH LANGUAGE-II003000000000000033.75
27 WORK PLACEMENT-I55452455525554336783.75
28 WORK PLACEMENT-II55353555325353346480.00
29 WORK PLACEMENT-III55555555535555557897.50
Related number of course units / 2920192319151817161516171616141615--
Level of contribution99849481527672775752736870515947--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.