English

50130-DISABLED CARE AND REHABILITATION-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14868 EBR112 PSYCHOSOCIAL REHABILITATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14870 EBR114 DISABLED CARE AND REHABILITATION PRACTICES Compulsory 0 + 4 2.0 5.0
14871 EBR116 ACUTE AND CHRONIC DISEASES Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14589 SMY112 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
14587 SMY113 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
14590 SMY114 FIRST AID Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
37865 SMY117 INTRODUCTION TO ANATOMY AND PHYSLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
32973 SMY118 ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL SYSTEMS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):39 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :39

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14860 EBR211 ENGELLİLER İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ Compulsory 0 + 4 2.0 5.0
14864 EBR213 NORMAL MOTOR DEVELOPMENT AND DISABLED CHILD Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
14865 EBR215 DISABLED CARE AND REHABILITATION -II Compulsory 0 + 4 2.0 5.0
14867 EBR217 PARENTING EDUCATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
14866 EBR219 ERGONOMICS Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14591 SMY211 PHARMACOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81124 SMY213 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
14848 EBR212 DEVELOPMENT OF TOOL FOR DISABLED Compulsory 1 + 2 2.0 6.0
14847 EBR214 SIGN LANGUAGE Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
14846 EBR216 DISABLED CARE AND REHABILITATION -III Compulsory 0 + 4 2.0 10.0
14592 SMY214 MEDICAL LAW AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
14593 SMY216 COMMUNICATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
81125 SMY218 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.