English

05010-COMPUTER ENGINEERING (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10672 COM117 COMPUTER PROGRAMMING-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
15983 CHE107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
15997 COM163 INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
15998 COM197 PROGRAMMING LAB I Compulsory 0 + 2 1.0 1.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15622 COM194 PROGRAMMING LAB-II Compulsory 0 + 2 1.0 1.0
10628 MAT209 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
15621 COM128 COMPUTER PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15999 COM297 PROGRAMMING LAB III Compulsory 0 + 2 1.0 1.0
16001 COM265 INTRODUCTION TO DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
17507 COM225 VISUAL PROGRAMMING FOR SOFTWARE DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
37889 COM273 DIGITAL SYSTEM DESIGN Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
37890 COM275 DISCRETE MATHEMATICS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
10675 COM251 DATA STRUCTURES Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17508 COM227 NUMERICAL METHODS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15623 COM296 PROGRAMMING LAB-IV Compulsory 0 + 2 1.0 1.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
15624 MAT319 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
10682 COM212 INTRODUCTION TO WEB TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10683 COM252 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10685 COM254 OPERATING SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10681 COM282 COMPUTER ORGANIZATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
37891 COM373 ALGORITHMICS MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10687 COM357 THEORY OF COMPUTATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10688 COM339 ADVANCED PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10689 COM353 DATABASE SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10690 COM329 WEB PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10692 COM382 MICROPROCESSORS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10694 COM312 COMPUTER NETWORKS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10696 COM322 SOFTWARE ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
37892 COM386 ANALYSIS AND DESIGN OF ALGORITHMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17510 COM324 SOFTWARE DESIGN APPLICATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
37893 COM384 HUMAN COMPUTER INTERECTION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
17511 COM425 ENGINEERING PROJECT-I Compulsory 1 + 2 2.0 8.0
17512 COM447 OPEN SOURCE SOFTWARES Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10700 COM452 SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
17515 COM438 ENGINEERING PROJECT-II Compulsory 1 + 2 2.0 8.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.