English

12275 PSYCHOLOGY - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES000.00
2 PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİK UYGULAMALARI1120.00
3 TERM PROJECT COURSE4480.00
Related number of course units / 32--
Level of contribution5--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 SOCIAL REPRESENTATIONS1120.00
2 DEPENDENCY3360.00
3 FORENSIC PSYCHOLOGY000.00
4 PSYCHOTHERAPY METHODS4480.00
5 APPLICATIONS OF PSYCHOLOGICAL TESTS1120.00
6 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP000.00
7 SEMINAR ON PSYCHOLOGICAL TESTS1120.00
8 CHILD PSYCHOPATHOLOGY1120.00
9 JUVENILE DELIQUENCY2240.00
10 FAMILY THERAPY4480.00
11 SELECTED TOPICS IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR4480.00
12 SPIRITUALITY AND HEALTH3360.00
13 FAMILY AND COUBLE THERAPIES4480.00
14 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ UYGULAMALARI3360.00
15 ÇEŞİTLİLİK VE SOSYAL KAPSAMA000.00
16 SAĞLIK PSİKOLOJİSİ 3360.00
17 POLITICAL PSYCHOLOGY3360.00
18 FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ000.00
19 İLERİ DÜZEY KLİNİK PSİKOPATOLOJİ2240.00
20 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ000.00
21 CLOSE RELATIONS PSYCHOLOGY000.00
Related number of course units / 2115--
Level of contribution39--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.