English

04010 LAW -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I1120.00
2 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II1120.00
3 PUBLIC FINANCE55100.00
4 ENTREPRENEURSHIP2240.00
5 TÜRK HUKUK TARİHİ000.00
6 ANAYASA HUKUKU- I(GENEL ESASLAR)000.00
7 ANAYASA HUKUKU –II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)000.00
8 İKTİSAT4480.00
9 MEDENİ HUKUK–II (AİLE HUKUKU)000.00
10 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI000.00
11 MEDENİ HUKUK (BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE GERÇEK KİŞİLER)000.00
12 ROMA HUKUKU000.00
13 BORÇLAR HUKUKU- I (GENEL HÜKÜMLER)000.00
14 BORÇLAR HUKUKU- II (GENEL HÜKÜMLER)000.00
15 CEZA HUKUKU-II (GENEL HÜKÜMLER)000.00
16 ADMINISTRATIVE LAW-I55100.00
17 ADMINISTRATIVE LAW-II55100.00
18 YARGI ETİĞİ VE TARAFSIZLIK000.00
19 CEZA HUKUKU-I (GENEL HÜKÜMLER)55100.00
20 MİLLETLERARASI HUKUK-II000.00
21 HUKUK FELSEFESİ55100.00
22 HUKUK SOSYOLOJİSİ000.00
23 SİYASİ TARİH000.00
24 MİLLETLERARASI HUKUK-I000.00
25 CEZA HUKUKU- I (ÖZEL HÜKÜMLER) 000.00
26 HUKUK KLİNİKLERİ-I000.00
27 İDARİ YARGI -I000.00
28 İDARİ YARGI –II000.00
29 VERGİ HUKUKU 000.00
30 MEDENİ USUL HUKUKU-I000.00
31 TİCARET HUKUKU-I (TİCARİ İŞLETME)000.00
32 GENEL KAMU HUKUKU 000.00
33 İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI)000.00
34 CIVIL PROCEDURE LAW-II55100.00
35 COMMERCIAL LAW-II55100.00
36 OBLIGATION LAW-I (SPECIAL PART)4480.00
37 OBLIGATION LAW-II (SPECIAL PART)4480.00
38 PROPERTY LAW-I55100.00
39 PROPERTY LAW-II55100.00
40 CEZA HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER)000.00
41 ADLİ TIP55100.00
42 MİRAS HUKUKU –I55100.00
43 MİRAS HUKUKU - II55100.00
44 INTERNATIONAL PRIVATE LAW-I (CITIZENSHIP AND FOREIGNERS)4480.00
45 INTERNATIONAL PRIVATE LAW-II (LAW DISPUTES)3360.00
46 EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-I55100.00
47 COMMERCIAL PAPER55100.00
48 INSURANCE LAW55100.00
49 CRIMINAL PROCEDURE-I55100.00
50 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II000.00
51 İCRA İFLAS HUKUKU II000.00
52 DENİZ TİCARETİ HUKUKU000.00
53 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II000.00
54 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I000.00
55 HUKUK KLİNİKLERİ-III000.00
56 HUKUK KLİNİKLERİ-II000.00
57 ENGLISH-I000.00
58 ENGLISH-II000.00
59 TURKISH LANGUAGE-I1120.00
60 TURKISH LANGUAGE-II1120.00
Related number of course units / 6026--
Level of contribution105--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PARLAMENTO HUKUKU000.00
2 GENEL MUHASEBE000.00
3 İSLAM HUKUKU000.00
4 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU000.00
5 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ000.00
6 CRIMINOLOGY4480.00
7 LEGAL TERMINOLOGY-I3360.00
8 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER000.00
9 COMPETITION LAW55100.00
10 LEGAL TERMINOLOGY-II55100.00
11 CONSUMER LAW55100.00
12 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ EDİNME000.00
13 BİLİŞİM HUKUKU55100.00
14 MARKA HUKUKU000.00
15 MEDICAL LAW55100.00
16 EXECUTION LAW55100.00
17 CAPITAL MARKET LAW55100.00
18 HUKUK MESLEĞİNE HAZIRLIK III000.00
19 COMPARATIVE LAW000.00
20 ŞİRKET BİRLEŞME VE BÖLÜNMELERİ000.00
21 OBLIGATIONS LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS2240.00
22 ADMINISTRATIVE LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS55100.00
23 CRIMINAL LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS1120.00
24 LABOUR LAW CURRENT ENFORCEMENT AND DISCUSSIONS55100.00
Related number of course units / 2413--
Level of contribution55--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.