English

04010-LAW-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16642 HUK159 CIVIL LAW-I (INTRODUCTION TO CIVIL LAW-LAW OF PERSONS) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16644 HUK173 CONSTITUTIONAL LAW-I (GENERAL PRINCIPLES) Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10185 EKO199 ECONOMY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
16643 HUK171 INTRODUCTION TO LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16641 HUK169 ROMAN PRIVATE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
16646 HUK174 CONSTITUTIONAL LAW-II (TURKISH CONST. LAW) Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16647 HUK158 CIVIL LAW-II (FAMILY LAW) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
16648 HUK168 HISTORY OF TURKISH LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
57263 HUK176 JUDICIAL ETHICS AND IMPARTIALITY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
16645 HUK172 GENERAL PUBLIC LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10189 HUK251 OBLIGATION LAW-I (GENERAL PROVISIONS) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10193 EKO299 PUBLIC FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10192 HUK267 CRIMINAL LAW GENERAL PROVISIONS-I (CRIME THEORY) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10191 HUK269 LEGAL PHILOSOPHY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10190 HUK265 ADMINISTRATIVE LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
11132 HUK275 PUBLIC INTERNATIONAL LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10203 HUK260 LEGAL SOCIOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10202 HUK252 OBLIGATION LAW-II (GENERAL PROVISIONS) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
11133 HUK272 PUBLIC INTERNATIONAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10204 HUK266 ADMINISTRATIVE LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10205 HUK268 CRIMINAL GENERAL PROVISIONS-II (SANCTIONS THEORY) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10206 PSR294 POLITICAL THOUGHT AND THEORY OF THE STATE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10238 HUK363 ADMINISTRATIVE PROCEDURE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11134 HUK365 APPLICATIONS IN CRIMINAL LAW-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10237 HUK357 PROPERTY LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10236 HUK355 OBLIGATION LAW-I (SPECIAL PART) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10235 HUK353 COMMERCIAL LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10234 HUK351 CIVIL PROCEDURE LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8765 YUM301 INTERNSHIP I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10240 HUK358 PROPERTY LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10241 HUK354 COMMERCIAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10243 HUK352 CIVIL PROCEDURE LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10244 HUK362 APPLICATIONS IN CRIMINAL LAW-II (SPECIAL PROVISIONS) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10245 HUK372 TAX LAW Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10242 HUK356 OBLIGATION LAW-II (SPECIAL PART) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10248 HUK457 COMMERCIAL PAPER Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10246 HUK453 INTERNATIONAL PRIVATE LAW-I (CITIZENSHIP AND FOREIGNERS) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10249 HUK461 CRIMINAL PROCEDURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10250 HUK481 LABOUR LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8771 YUM401 INTERNSHIP III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
11135 HUK459 INSURANCE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10247 HUK455 EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10255 HUK462 CRIMINAL PROCEDURE-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10251 HUK450 INHERITANCE LAW Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
10252 HUK454 INTERNATIONAL PRIVATE LAW-II (LAW DISPUTES) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10253 HUK456 EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10254 HUK458 MARITIME LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10256 HUK482 LABOUR LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.