English

04010-LAW-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81304 HUK183 ANAYASA HUKUKU- I(GENEL ESASLAR) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
81305 HUK185 İKTİSAT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
81306 HUK187 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81307 HUK189 MEDENİ HUKUK (BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ VE GERÇEK KİŞİLER) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
81308 HUK195 ROMA HUKUKU Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
83026 HUK1012 TÜRK HUKUK TARİHİ Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
81423 HUK184 ANAYASA HUKUKU –II (TÜRK ANAYASA HUKUKU) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
81416 HUK186 MEDENİ HUKUK–II (AİLE HUKUKU) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10193 EKO299 PUBLIC FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
81309 HUK2001 BORÇLAR HUKUKU- I (GENEL HÜKÜMLER) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
10190 HUK265 ADMINISTRATIVE LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
81310 HUK281 CEZA HUKUKU-I (GENEL HÜKÜMLER) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
81311 HUK291 HUKUK FELSEFESİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81312 HUK295 MİLLETLERARASI HUKUK-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81438 HUK2002 BORÇLAR HUKUKU- II (GENEL HÜKÜMLER) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
81439 HUK2004 CEZA HUKUKU-II (GENEL HÜKÜMLER) Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
10204 HUK266 ADMINISTRATIVE LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
82955 HUK270 YARGI ETİĞİ VE TARAFSIZLIK Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81440 HUK286 MİLLETLERARASI HUKUK-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
81441 HUK292 HUKUK SOSYOLOJİSİ Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
81442 HUK294 SİYASİ TARİH Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 1
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):29 Total ECTS Credit (Elective) :1 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81316 HUK3001 CEZA HUKUKU- I (ÖZEL HÜKÜMLER) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81319 HUK3007 İDARİ YARGI -I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81317 HUK3021 MEDENİ USUL HUKUKU-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81318 HUK3023 TİCARET HUKUKU-I (TİCARİ İŞLETME) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81957 HUK3027 GENEL KAMU HUKUKU Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
82163 HUK3029 İNSAN HAKLARI (AİHM VE İÇTİHATLARI) Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10236 HUK355 OBLIGATION LAW-I (SPECIAL PART) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10237 HUK357 PROPERTY LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81321 HUK3002 HUKUK KLİNİKLERİ-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81320 HUK3008 İDARİ YARGI –II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
83027 HUK3016 VERGİ HUKUKU Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10243 HUK352 CIVIL PROCEDURE LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10241 HUK354 COMMERCIAL LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10242 HUK356 OBLIGATION LAW-II (SPECIAL PART) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10240 HUK358 PROPERTY LAW-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81461 HUK392 CEZA HUKUKU-II (ÖZEL HÜKÜMLER) Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81331 HUK4013 MİRAS HUKUKU –I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10246 HUK453 INTERNATIONAL PRIVATE LAW-I (CITIZENSHIP AND FOREIGNERS) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10247 HUK455 EXECUTION AND BANKRUPTCY LAW-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10248 HUK457 COMMERCIAL PAPER Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11135 HUK459 INSURANCE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10249 HUK461 CRIMINAL PROCEDURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81328 HUK487 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
81326 HUK497 HUKUK KLİNİKLERİ-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
81476 HUK4012 ADLİ TIP Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81332 HUK4014 MİRAS HUKUKU - II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10252 HUK454 INTERNATIONAL PRIVATE LAW-II (LAW DISPUTES) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81471 HUK468 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81472 HUK470 İCRA İFLAS HUKUKU II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
81473 HUK472 DENİZ TİCARETİ HUKUKU Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
81474 HUK474 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
81506 HUK490 HUKUK KLİNİKLERİ-III Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.