English

12240 VISUAL ARTS - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN1120.00
2 WORKSHOP-II3360.00
3 WORKSHOP-I55100.00
4 INTRODUCTION TO THESIS AND SEMINAR COURSE55100.00
5 MASTER'S THESIS - I55100.00
6 MASTER'S THESIS 255100.00
Related number of course units / 66--
Level of contribution24--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 GRAPHIC DESIGN000.00
2 COMMUNICATION THEORIES000.00
3 TÜRK SANATINDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ55100.00
4 MULTIMEDIA-II3360.00
5 ART TEXT3360.00
6 MULTIMEDIA-I3360.00
7 THE INTERPRETATION OF ART4480.00
8 CONTEMPORARY ART2240.00
9 TURKISH PICTORIAL ART4480.00
10 PRINTING AND PICTURE - I000.00
11 ART HISTORY000.00
12 RENK TEORİLERİ55100.00
13 ENGRAVING II4480.00
14 FEMİNİST SANAT55100.00
15 TARİHSEL SÜREÇTE PİGMENT VE BOYALAR000.00
16 MİTOLOJİ I000.00
17 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM55100.00
18 SANATTA KURAM VE ELEŞTİRİ000.00
Related number of course units / 1811--
Level of contribution43--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.