English

12240 VISUAL ARTS - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021222324T%
1 RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN1543531111111111111111113932.50
2 WORKSHOP-II3454544555454500045434559276.67
3 WORKSHOP-I5355323515535454322544559377.50
4 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ555555555555555555555555120100.00
5 YÜKSEK LİSANS TEZİ - I555555555555555555555555120100.00
6 MASTER'S THESIS 2555555555555555555555555120100.00
Related number of course units / 6666666666666665556666666--
Level of contribution242729272824232622262524252521201922232523242626--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
123456789101112131415161718192021222324T%
1 TÜRK SANATINDA YENİ İFADE BİÇİMLERİ555555555555555555555555120100.00
2 ART TEXT35535445541344545554534510083.33
3 THE INTERPRETATION OF ART4442431133000021444120004739.17
4 CONTEMPORARY ART2233243320000024530030044537.50
5 RENK TEORİLERİ55555511155555555555555510890.00
6 ENGRAVING II4335544535455544343245539780.83
7 FEMİNİST SANAT555555555555555555555555120100.00
8 TARİHSEL SÜREÇTE PİGMENT VE BOYALAR00000000000000000000000000.00
9 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM55555555555545441334555510890.00
Related number of course units / 9888888888766668888778667--
Level of contribution333435333635283029322528282932323334302634282932--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.