English

16017 ÇOCUK GELİŞİMİ - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 DEVELOPMENTAL ASSESSMENT55100.00
2 YÜKSEK LİSANS TEZİ I000.00
3 YÜKSEK LİSANS TEZİ-II000.00
4 TEZE GİRİŞ VE SEMİNER DERSİ55100.00
5 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ000.00
Related number of course units / 52--
Level of contribution10--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 FAMILY AND CHILDREN LAW55100.00
2 SEXUAL HEALTH / REPRODUCTIVE HEALTH000.00
3 MOTHER-FATHER-CHILD RELATIONS000.00
4 ÇOCUK GELİŞİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR55100.00
5 ÇOCUK VE ÇEVRE55100.00
6 CHILDREN AT RISK3360.00
7 ERKEN OKURYAZARLIK BECERİLERİ VE DESTEKLENMESİ000.00
8 FAMILY EDUCATION55100.00
9 CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM PROGRAMLARI000.00
10 KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM ÇALIŞMALARI000.00
11 DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR000.00
12 CONTEMPORARY DEVELOPMENT AND LEARNING THEORIES4480.00
13 CHILDREN'S READING HABITS AND CHILDREN'S LITERATURE000.00
14 THEORIES AND MODELS OF LEARNING AND TEACHING IN EARLY CHILDHOOD000.00
15 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE FELSEFİ DÜŞÜNME BECERİLERİ55100.00
16 ARTISTIC CREATION IN CREATIVE THINKING55100.00
17 CURRENT STUDIES IN EARLY CHILDHOOD000.00
18 TEST AND SCALE DEVELOPMENT000.00
19 CHILD PSYCHOPATHOLOGY000.00
20 JUVENILE DELIQUENCY000.00
21 CHILD PSYCHOTHERAPY000.00
22 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ000.00
Related number of course units / 228--
Level of contribution37--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.