English

16017 ÇOCUK GELİŞİMİ - Programmes With Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

Classified Conjoined TYYÇ Level / TYYÇ Field of Education / IAU Programmme Comparison
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES LEARNING & TEACHING
METHODS
ASSESMENT & GRADING
METHODS
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge)
   1 Will be able to use the knowledge learned during the undergraduate period in the courses.
   2 Will be able to use the knowledge learned during the undergraduate period in the courses.
   3 Prepare and present cases related to the topics
   4 Will be able to discuss cases
   5 Will be able to evaluate cases
   6 Will be able to interpret cases
   7 Will be able to write an article.
   8 Prepare and present cases related to the topics
   9 Will be able to evaluate cases
 • Assignment (Homework)
 • Homework Assessment
 • Oral Exam
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills)
   1 will be able to integrate the new information they have learned into their undergraduate knowledge.
   2 Will be able to make connections between topics.
   3 Analyze problems related to the topics
   4 Discuss the problems
   5 Evaluate the results related to the problem
   6 will be able to discuss problems
   7 Evaluate the results related to the problem
   8 Will be able to write articles.
   9 Will be able to make presentations.
   10 Demonstrate case examples from the field in practice
   PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
   Autonomy & Responsibility
      1 Will be able to prepare individual presentations
      2 will be able to search the literature
      3 Will be able to write articles
      4 Present the paper
   • Group Work
   • Homework Assessment
   • Presentation of Document
   Learning to Learn
      1 Participate in discussions
      2 Will be able to express opinions on the subject
      3 Will be able to answer the questions about the topics covered
      4 Will be able to make an individual contribution to the topics covered
   • Group Work
   • Computer Based Presentation
   Communication & Social
      1 will be able to communicate with friends in the workplace 4
      2 Communicate with the instructor and friends in class, participate in discussions
      3 Will be able to communicate well with children and parents
      4 Participate in group work with peers at school and at work
   • Reading
   • Homework Assessment
   • Presentation of Document
   Occupational and/or Vocational
      1 will be able to integrate the new knowledge and skills learned in the courses into their work in the field
      2 Will be able to share new applications in the field in the classroom
      3 Will be able to discuss the studies in the field with colleagues
      4 Will be able to comment on different apps
     EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.