English

02020 ENGLISH LANGUAGE and LITERATURE -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I000.00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II000.00
3 INFORMATION TECHNOLOGIES-I000.00
4 INFORMATION TECHNOLOGIES-II000.00
5 APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-I55100.00
6 GRAMMAR & COMPOSITION 2240.00
7 EXPOSITORY WRITING000.00
8 TEXTUAL ANALYSIS-I55100.00
9 SPANISH-I3360.00
10 SPANISH-II3360.00
11 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-I1120.00
12 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-II2240.00
13 APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-II55100.00
14 SHORT STORY55100.00
15 SPANISH-III3360.00
16 SPANISH-IV3360.00
17 RESEARCH TECHNIQUES IN LITERATURE55100.00
18 MYTHOLOGY -II3360.00
19 MYTHOLOGY -I4480.00
20 RENAISSANCE LITERATURE55100.00
21 POPULAR CULTURE55100.00
22 BEGINNING OF THE ENGLISH NOVEL55100.00
23 WESTERN CIVILIZATIONS3360.00
24 TRANSLATION STUDIES2240.00
25 MEDIEVAL LITERATURE55100.00
26 ANCIENT DRAMA55100.00
27 ENGLISH POETRY4480.00
28 INTRODUCTION TO LITERARY CRITICISM4480.00
29 LITERARY CRITICISM55100.00
30 RESTORATION LITERATURE55100.00
31 SHAKESPEARE STUDIES-II4480.00
32 POSTCOLONIAL LITERATURE55100.00
33 GRADUATION PROJECT55100.00
34 SHAKESPEARE STUDIES-I4480.00
35 SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE -I55100.00
36 ENTREPRENEURSHIP 000.00
37 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS2240.00
38 TURKISH LANGUAGE-I3360.00
39 TURKISH LANGUAGE-II55100.00
40 WORK PLACEMENT-I3360.00
41 WORK PLACEMENT-II000.00
42 WORK PLACEMENT-III4480.00
Related number of course units / 4235--
Level of contribution137--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO SEMANTICS4480.00
2 APPLIED LINGUISTICS AND METHODOLOGY-I3360.00
3 APPLIED LINGUISTICS AND METHODOLOGY-II3360.00
4 SELECTIONS FROM ENGLISH LITERATURE-I55100.00
5 SELECTIONS FROM ENGLISH LITERATURE-II55100.00
6 MODERN ENGLISH NOVEL3360.00
7 MODERN DRAMA4480.00
8 VICTORIAN NOVEL4480.00
9 SEMANTICS4480.00
10 MODERN ENGLISH POETRY55100.00
11 LITERATURE AND VISUAL ARTS55100.00
12 CONTEMPORARY LITERATURE55100.00
13 POSTMODERN LITERATURE55100.00
14 SELECTIONS FROM WORLD LITERATURE-II4480.00
15 SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE-II55100.00
16 LANGUAGE AND CULTURE3360.00
17 SELECTIONS FROM WORLD LITERATURE - I4480.00
18 BRAIN AND LANGUAGE1120.00
19 LANGUAGE AND SOCIETY000.00
20 PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES000.00
21 COMPARATIVE LITERATURE000.00
22 ECONOMIC SOCIOLOGY000.00
Related number of course units / 2218--
Level of contribution72--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 LITERATURE AND PSYCHOANALYSIS55100.00
Related number of course units / 11--
Level of contribution5--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
University Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 BASIC BUSINESS000.00
2 CYBER SECURITY2240.00
3 ENVIRONMENTAL EDUCATION2240.00
4 MATHEMATICAL THINKING000.00
5 6 SIGMA000.00
6 FUNDAMENTALS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT000.00
7 EKONOMİCS HISTORY OF EUROPE000.00
8 MODERN WORLD HISTORY000.00
9 TRANSLATION ORIENTED MEDIA STUDIES1120.00
Related number of course units / 93--
Level of contribution5--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.