English

30010 JUSTICE PRACTICES -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 THE PRIVATE LAW KNOWLEDGE (INDRODUCTION, FAMILIY, BEGINNING)4480.00
2 PRIVATE LAW KNOWLEDGE-II ( LAW OF OBLIGATIONS )4480.00
3 KNOWLEDGE OF PRIVATE PROCEDURAL LAW55100.00
4 THE INTRODUCTION TO LAW55100.00
5 THE KNOWLEDGE OF PUBLIC LAW-I (CONSTITUTITONAL LAW)55100.00
6 THE PUBLIC LAW KNOWLEDGE ( THE ADMINISRATION LAW)4480.00
7 ORGANIZATION OF THE JUDICIARY55100.00
8 LEGAL TEXTS AND LEGAL CORRESPONDENCE4480.00
9 LEGISLATION OF LEGAL WRITING55100.00
10 LABOUR LAW4480.00
11 ENFORCEMENT LAW-I3360.00
12 ENFORCEMENT LAW-II55100.00
13 PRIVATE LAW KNOWLEDGE-III ( LAW OF OBLIGATIONS )55100.00
14 KNOWLEDGE OF PRIVATE LAW-IV (COMMERCIAL ENTERPRISE, COMPANIES, COMMERCIAL PAPERS)55100.00
15 NOTIFICATION LAW4480.00
16 CRIMINAL PROCEDURAL LAW3360.00
17 CRIMINAL LAW3360.00
18 ADMINISTRATION OF PRISONS AND EXECUTION LAW55100.00
19 ADMINISTRATIVE JUDICIARY55100.00
20 STAMP TAX AND KNOWLEDGE OF CHARGES4480.00
21 GENERAL PUBLIC LAW2240.00
22 KNOWLEDGE OF PROFESSIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES (UYAP)4480.00
23 REGULATION OF LEGAL WRITING AND LEGAL TRANSACTIONS55100.00
24 USING THE KEYBOARD-I2240.00
25 USING THE KEYBOARD-II2240.00
26 USING THE KEYBOARD-III1120.00
27 SECRETARYSHIP AND OFFICE MANAGEMENT2240.00
28 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I000.00
29 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II000.00
30 INFORMATION TECHNOLOGY-I000.00
31 INFORMATION TECHNOLOGY-II000.00
32 ENTREPRENEURSHIP000.00
33 ENGLISH-I000.00
34 ENGLISH-II000.00
35 TURKISH LANGUAGE-I000.00
36 TURKISH LANGUAGE-II000.00
37 WORK PLACEMENT-I55100.00
38 WORK PLACEMENT-II55100.00
39 WORK PLACEMENT-III55100.00
Related number of course units / 3930--
Level of contribution120--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 NONCONTENTIOUS JUDICIAL4480.00
2 CRIMINOLOGY55100.00
Related number of course units / 22--
Level of contribution9--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.