English

30010-JUSTICE PRACTICES-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10260 ADL141 THE PRIVATE LAW KNOWLEDGE (INDRODUCTION, FAMILIY, BEGINNING) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10257 ADL151 THE INTRODUCTION TO LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10258 ADL153 THE KNOWLEDGE OF PUBLIC LAW-I (CONSTITUTITONAL LAW) Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10261 ADL155 ORGANIZATION OF THE JUDICIARY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10259 AKK101 USING THE KEYBOARD-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10265 ADL142 PRIVATE LAW KNOWLEDGE-II ( LAW OF OBLIGATIONS ) Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10262 ADL144 KNOWLEDGE OF PRIVATE PROCEDURAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10267 ADL154 THE PUBLIC LAW KNOWLEDGE ( THE ADMINISRATION LAW) Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10263 ADL170 LEGAL TEXTS AND LEGAL CORRESPONDENCE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10264 ADL172 LEGISLATION OF LEGAL WRITING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10266 AKK102 USING THE KEYBOARD-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10404 ADL241 ENFORCEMENT LAW-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10406 ADL243 PRIVATE LAW KNOWLEDGE-III ( LAW OF OBLIGATIONS ) Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10405 ADL245 NOTIFICATION LAW Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10397 ADL251 CRIMINAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10399 ADL253 ADMINISTRATIVE JUDICIARY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10396 ADL255 GENERAL PUBLIC LAW Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10403 ADL271 KNOWLEDGE OF PROFESSIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES (UYAP) Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
10401 ADL273 REGULATION OF LEGAL WRITING AND LEGAL TRANSACTIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10402 AKK201 USING THE KEYBOARD-III Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10410 ADL240 LABOUR LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10413 ADL242 ENFORCEMENT LAW-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10411 ADL244 KNOWLEDGE OF PRIVATE LAW-IV (COMMERCIAL ENTERPRISE, COMPANIES, COMMERCIAL PAPERS) Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10407 ADL250 CRIMINAL PROCEDURAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10408 ADL252 ADMINISTRATION OF PRISONS AND EXECUTION LAW Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10409 ADL254 STAMP TAX AND KNOWLEDGE OF CHARGES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10412 ASB202 SECRETARYSHIP AND OFFICE MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.