English

80050 PILOTAGE ( ENGLİSH ) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I000.00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II4480.00
3 PROFESSIONAL ENGLISH-I000.00
4 PROFESSIONAL ENGLISH-II000.00
5 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS4480.00
6 TURKISH LANGUAGE-I000.00
7 TURKISH LANGUAGE-II000.00
8 PHYSICS FOR AVIATION3360.00
9 MATHEMATICS FOR AVIATION4480.00
10 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM1120.00
11 PPL HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION2240.00
12 PPL METEOROLOGY2240.00
13 PPL AIR LAW2240.00
14 PPL OPERATION PROCEDURES2240.00
15 PPL FLIGHT TRAINING ON SIMULATOR2240.00
16 PPL GENERAL NAVIGATION 4480.00
17 PPL PRINCIPLES OF FLIGHT3360.00
18 PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE3360.00
19 PPL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE2240.00
20 PPL VFR COMMUNICATION2240.00
21 PPL FLIGHT PERFORMANCE 3360.00
22 ATPL HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION4480.00
23 PILOT IN COMMAND FLIGHTS II3360.00
24 PLANNING OF VFR NAVIGATION FLIGHT II2240.00
25 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE2240.00
26 ATPL METEOROLOGY II2240.00
27 PILOT IN COMMAND FLIGHTS I3360.00
28 ATPL GENERAL NAVIGATION4480.00
29 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON SIMULATOR2240.00
30 PLANNING OF VFR NAVIGATION FLIGHT I2240.00
31 ATPL AIR LAW3360.00
32 ATPL FLIGHT PLANNING AND MONITORING3360.00
33 ATPL INSTRUMENTATION3360.00
34 ATPL IFR COMMUNICATION3360.00
35 ATPL RADIO NAVIGATION2240.00
36 ATPL METEOROLOGY I2240.00
37 AERODYNAMICS1120.00
38 ATPL AIR LAW 3360.00
39 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING THEORETICAL AND SIMILIATION2240.00
40 ATPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE3360.00
41 ATPL FLIGHT PERFORMANCE3360.00
42 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE2240.00
43 PILOT IN COMMAND FLIGHTS I3360.00
44 PILOT IN COMMAND FLIGHTS II3360.00
45 ATPL METEOROLOGY2240.00
46 ATPL MASS AND BALANCE3360.00
47 ATPL OPERATION PROCEDURES3360.00
48 ATPL PRINCIPLES OF FLIGHT3360.00
49 INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES AND FLIGHT TRAINING ON SIMILIATION3360.00
50 ATPL INSTRUMENTATION3360.00
51 ATPL IFR COMMUNICATION3360.00
52 INSTRUMENT FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE AND SIMILIATION4480.00
53 MULTI ENGINE CLASS RATING THEORETICAL KNOWLEDGE2240.00
54 ATPL RADIO NAVIGATION2240.00
55 PILOT IN COMMAND FLIGHTS III3360.00
56 CREW RESOURCE MANAGEMENT II4480.00
57 ATPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION4480.00
58 PILOT IN COMMAND FLIGHTS IV2240.00
59 MEP STANDARD OPERATION PROCEDURES3360.00
60 ATPL GENERAL NAVIGATION4480.00
61 MULTI ENGINE FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE3360.00
62 ATPL FLIGHT PLANNING AND MONITORING3360.00
63 ATPL VFR COMMUNICATIONS2240.00
64 COMMERCIAL PLIOT LICENSE FLIGHT TRAINING2240.00
65 MULTI ENGINE INSTRUMENT TRAINING ON SIMILIATION3360.00
Related number of course units / 6560--
Level of contribution164--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 THE HISTORY OF AVIATION1120.00
2 INTRODUCTION OF CIVIL AVIATION4480.00
3 AIRCRAFT ACCIDENTS AND INCIDENTS3360.00
4 AVIATION CHARTS3360.00
Related number of course units / 44--
Level of contribution11--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Faculty Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
1T%
1 INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS000.00
2 MULTI CRITERIA DECISION MAKING3360.00
3 NUMERICAL ANALYSIS3360.00
Related number of course units / 32--
Level of contribution6--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.