English

80050 PILOTAGE ( ENGLİSH ) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I00
2 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II00
3 PROFESSIONAL ENGLISH-I00
4 PROFESSIONAL ENGLISH-II00
5 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS00
6 TURKISH LANGUAGE-I00
7 TURKISH LANGUAGE-II00
8 PHYSICS FOR AVIATION00
9 MATHEMATICS FOR AVIATION00
10 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM00
11 PPL GENERAL NAVIGATION AND VFR COMMUNICATION00
12 PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE00
13 PPL PRINCIPLES OF FLIGHT AND FLIGHT PERFORMANCE00
14 PPL HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION00
15 PPL METEOROLOGY00
16 PPL AIR LAW00
17 PPL OPERATION PROCEDURES00
18 PPL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE00
19 PPL FLIGHT TRAINING ON SIMULATOR00
20 PPL AIR LAW 00
21 PPL FLIGHT TRAININGSON AIRPLANE00
22 PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE 00
23 PPL FLIGHT TRAININGSON SIMILIATION00
24 PPL FLIGHT PERFORMANCE 00
25 CREW RESOURCE MANAGEMENT I00
26 PPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION00
27 PPL METEOROLOGY00
28 PPL GENERAL NAVIGATION00
29 PLANNING OF VFR NAVIGATION FLIGHT00
30 PPL OPERATION PROCEDURES00
31 PPL PRINCIPLES OF FLIGHT00
32 PPL VFR COMMUNICATIONS00
33 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM I00
34 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM II00
35 ATPL AIR LAW 00
36 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING THEORETICAL AND SIMILIATION00
37 ATPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE00
38 ATPL FLIGHT PERFORMANCE00
39 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE00
40 PILOT IN COMMAND FLIGHTS I00
41 PILOT IN COMMAND FLIGHTS II00
42 ATPL METEOROLOGY00
43 ATPL MASS AND BALANCE00
44 ATPL OPERATION PROCEDURES00
45 ATPL PRINCIPLES OF FLIGHT00
46 INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES AND FLIGHT TRAINING ON SIMILIATION00
47 ATPL INSTRUMENTATION00
48 ATPL IFR COMMUNICATION00
49 INSTRUMENT FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE AND SIMILIATION00
50 MULTI ENGINE CLASS RATING THEORETICAL KNOWLEDGE00
51 ATPL RADIO NAVIGATION00
52 PILOT IN COMMAND FLIGHTS III00
53 CREW RESOURCE MANAGEMENT II00
54 ATPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION00
55 PILOT IN COMMAND FLIGHTS IV00
56 MEP STANDARD OPERATION PROCEDURES00
57 ATPL GENERAL NAVIGATION00
58 MULTI ENGINE FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE00
59 ATPL FLIGHT PLANNING AND MONITORING00
60 ATPL VFR COMMUNICATIONS00
61 COMMERCIAL PLIOT LICENSE FLIGHT TRAINING00
62 MULTI ENGINE INSTRUMENT TRAINING ON SIMILIATION00
Related number of course units / 62--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 THE HISTORY OF AVIATION00
2 INTRODUCTION OF CIVIL AVIATION00
Related number of course units / 2--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.