English

80050-PILOTAGE ( ENGLİSH ) -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
80831 UPT101 PHYSICS FOR AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
80832 UPT103 MATHEMATICS FOR AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
86596 UPT109 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
87687 UPT118 PPL GENERAL NAVIGATION AND VFR COMMUNICATION Compulsory 2 + 1 3.0 4.0
87688 UPT120 PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE Compulsory 2 + 0 3.0 3.0
87689 UPT122 PPL PRINCIPLES OF FLIGHT AND FLIGHT PERFORMANCE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
87690 UPT124 PPL HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
87691 UPT126 PPL METEOROLOGY Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
87692 UPT128 PPL AIR LAW Compulsory 1 + 0 1.0 1.0
87693 UPT130 PPL OPERATION PROCEDURES Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
87694 UPT132 PPL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE Compulsory 2 + 3 4.0 5.0
87695 UPT134 PPL FLIGHT TRAINING ON SIMULATOR Compulsory 1 + 1 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80843 UPT201 PPL AIR LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80844 UPT203 PPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80845 UPT205 PPL FLIGHT PERFORMANCE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
80846 UPT207 PPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
80847 UPT209 PPL METEOROLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80848 UPT211 PPL GENERAL NAVIGATION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
80849 UPT213 PPL OPERATION PROCEDURES Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
80850 UPT215 PPL PRINCIPLES OF FLIGHT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80851 UPT217 PPL VFR COMMUNICATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
80852 UPT219 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80853 UPT202 PPL FLIGHT TRAININGSON AIRPLANE Compulsory 2 + 4 4.0 15.0
80854 UPT204 PPL FLIGHT TRAININGSON SIMILIATION Compulsory 1 + 2 2.0 8.0
80857 UPT206 CREW RESOURCE MANAGEMENT I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
80856 UPT212 PLANNING OF VFR NAVIGATION FLIGHT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
80855 UPT220 SAFETY MANAGEMENT SYSTEM II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80860 UPT301 ATPL AIR LAW Compulsory 5 + 0 5.0 5.0
80859 UPT303 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING THEORETICAL AND SIMILIATION Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
80862 UPT305 ATPL FLIGHT PERFORMANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80858 UPT307 PILOT IN COMMAND FLIGHTS I Compulsory 2 + 4 4.0 10.0
80861 UPT311 ATPL MASS AND BALANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80863 UPT315 ATPL PRINCIPLES OF FLIGHT Compulsory 5 + 0 5.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80868 UPT304 ATPL AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
80865 UPT306 NIGHT VISUAL FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
80864 UPT308 PILOT IN COMMAND FLIGHTS II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
80867 UPT310 ATPL METEOROLOGY Compulsory 6 + 0 6.0 6.0
80871 UPT314 ATPL OPERATION PROCEDURES Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
80866 UPT324 INSTRUMENT FLIGHT PROCEDURES AND FLIGHT TRAINING ON SIMILIATION Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
80869 UPT326 ATPL INSTRUMENTATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
80870 UPT340 ATPL IFR COMMUNICATION Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80873 UPT401 INSTRUMENT FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE AND SIMILIATION Compulsory 3 + 4 5.0 5.0
80875 UPT403 ATPL RADIO NAVIGATION Compulsory 5 + 0 5.0 5.0
80872 UPT405 PILOT IN COMMAND FLIGHTS III Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
80877 UPT407 ATPL HUMAN PERFORMANS AND LIMITATION Compulsory 4 + 0 4.0 4.0
80874 UPT411 ATPL GENERAL NAVIGATION Compulsory 6 + 0 6.0 6.0
80878 UPT415 ATPL FLIGHT PLANNING AND MONITORING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
80876 UPT417 ATPL VFR COMMUNICATIONS Compulsory 1 + 0 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
80881 UPT402 MULTI ENGINE CLASS RATING THEORETICAL KNOWLEDGE Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
80880 UPT406 CREW RESOURCE MANAGEMENT II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
80879 UPT408 PILOT IN COMMAND FLIGHTS IV Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
80882 UPT410 MEP STANDARD OPERATION PROCEDURES Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
80885 UPT414 MULTI ENGINE FLIGHT TRAINING ON AIRPLANE Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
80883 UPT422 COMMERCIAL PLIOT LICENSE FLIGHT TRAINING Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
80884 UPT426 MULTI ENGINE INSTRUMENT TRAINING ON SIMILIATION Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.