English

06090-AVIATION MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9784 BUS107 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9440 ECO191 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9441 LAW192 FUNDAMENTALS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9786 MAT135 MATHEMATICS FOR BUSINESS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9785 MFY193 FINANCIAL ACCOUNTING-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8748 BUS132 ORGANIZATIONAL THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8751 BUS142 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8750 BUS238 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR FOR CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9443 ECO192 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9788 MAT136 MATHEMATICS FOR BUSINESS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8752 BUS251 OPERATIONS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8753 BUS261 BUSINESS FINANCE-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8754 CAM201 INTRODUCTION TO CIVIL AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9790 IST211 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9494 LAW293 AVIATION LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9791 BUS212 BUSINESS COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8758 CAM224 RULES OF AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8756 CAM232 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17067 CAM236 MARKETING FOR AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10393 IST214 STATISTICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8759 CAM321 METEOROLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8760 CAM323 SECURITY MANAGEMENT IN AVIATION Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8766 CAM322 AIRPORT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8767 CAM324 AIRLINE MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
10400 YUM304 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
41712 CAM401 AIRLINE NETWORK PLANNING Compulsory 3 + 0 3.0 8.0
8770 CAM403 APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I Compulsory 3 + 0 2.0 6.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8773 CAM404 APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II Compulsory 3 + 0 2.0 6.0
8772 CAM422 STRATEGIC MANAGEMENT IN AVIATION INDUSTRY Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8762 CAM424 AIR TRAFFIC CONTROL Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.