English

10280-RADIO and TELEVISION PROGRAMMING-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9411 AHU101 GENERAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12390 RTV111 RADIO-TELEVISION NEWS-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12394 RTV121 MASS COMMUNICATION THEORIES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12395 RTV141 PHOTOGRAPHY Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12391 RTV143 CAMERA AND SHOOTING TECHNIQUES-I Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12393 RTV145 IMAGE TECHNIQUES AND APPLICATION-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
54279 RTV153 TEXT WRITING FOR RADIO AND TELEVISION Compulsory 2 + 0 1.0 3.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
12397 RTV112 NEWS RESEARCH PRACTICE Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12402 RTV142 CAMERA AND SHOOTING TECHNIQUES-II Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12396 RTV144 IMAGE TECHNIQUES AND APPLICATION-II Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12401 RTV146 LIGHTING DESIGN Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
12398 RTV152 EDITING TECHNIQUES-I Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12399 RTV154 MULTIMEDIA AND NEW COMMUNICATION Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12380 RTV123 CINEMA HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12383 RTV213 NEWS SOCIOLOGY Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
12381 RTV227 SCRIPT AND TEXTWRITING Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
12379 RTV233 ADVERTISING AND APPLICATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
12378 RTV251 EDITING TECHNICS-II Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12382 RTV253 ELECTRONIC ANIMATION Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11746 AIH201 COMMUNICATION LAW AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12404 RTV262 RADIO PROGRAMMING AND APPLICATIONS Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
11993 RTV264 DIRECTING LIVE BROADCAST Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
12403 RTV266 TV PROGRAM PRODUCTION MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54282 RTV270 FILM ANALYSIS Compulsory 0 + 2 1.0 4.0
54281 RTV272 PRODUCTION APPLICATIONS-GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.