English

10270-LANDSCAPE and ORNAMENTAL PLANTS-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9052 AMT109 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9500 PBS121 LANDSCAPE DRAWINGS AND PROJECT PREPARATION TECHNIQUE Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
9496 PSB111 SOIL SCIENCE AND FERTILIZATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9498 PSB113 LANDSCAPE ECOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9497 PSB115 BOTANY Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9508 PSB122 STRUCTURAL APPLICATION TECHNIQUES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
9517 PSB124 SURVEYING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9513 PSB132 PLANT RECOGNITION I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
9519 PSB134 ORNAMENTAL PLANTS PRODUCTION TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9520 PSB136 ORNAMENTAL PLANTS GROWING-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9521 PSB142 METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12354 PSB221 ENVIRONMENTAL REGULATION IN HOUSING AREAS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12355 PSB223 LAND REGULATIONS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12339 PSB231 PLANT RECOGNITION-II Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12351 PSB233 LANDSCAPE MAINTENANCE AND CARE TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12352 PSB235 ORNAMENTAL PLANTS DISEASES AND CONTROL Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12353 PSB237 ORNAMENTAL PLANTS GROWING-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10379 MEZ202 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12358 PSB222 IRRIGATION TECHNIQUES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12359 PSB224 ROOF AND TERRACE GARDENS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12356 PSB262 PLANTATION FACILITY AND MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12357 PSB264 END-OF-HARVEST APPLICATIONS IN ORNAMENTAL PLANTS Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12360 PSB266 INDOOR DESIGN PLANTS APPLICATION PRINCIPLE Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12361 PSB268 PESTS AND CONTROL OF ORNAMENTAL PLANTS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.