English

10072-FOREIGN TRADE (in English)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9427 AIE101 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9428 AIL101 INTRODUCTION TO LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9429 AMT105 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9432 APE103 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88732 BIL124 INFORMATION TECHNOLOGIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54175 FTE143 COMMERCIAL REPORT WRITING Compulsory 2 + 0 2.0 6.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9493 ABA102 INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9426 AIA101 INTRODUCTION TO ACCOUNTING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
9492 APE104 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12097 ATL102 TRADE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88733 BIL125 INFORMATION TECHNOLOGIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12098 FTE112 GENERAL TERMS OF INTERNATIONAL TRADE Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12099 FTE154 PRACTISING EXPORT & IMPORT Compulsory 0 + 2 1.0 3.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12796 YUM104 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9439 AFA102 FINANCIAL ACCOUNTING Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
12037 AME201 MARKETING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12036 FTE211 INTRODUCTION TO FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12038 FTE243 EU LAW AND LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
54176 FTE245 INTERNATIONAL LOGISTICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12035 FTE251 PROFESSIONAL ENGLISH-III Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
12034 FTE253 CUSTOMS REGIMES Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
12798 YUM203 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12026 AMF202 MANAGERIAL FINANCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12031 FTE222 INTERNATIONAL MARKETING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
54177 FTE248 E-COMMERCE Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12030 FTE252 PROFESSIONAL ENGLISH-IV Compulsory 0 + 2 1.0 5.0
12028 FTE254 FINANCE OF INTERNATIONAL TRADE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12029 FTE256 EXPORT AND IMPORT LEGISLATION Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12027 GRI203 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12797 YUM204 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.