English

10033-COMPUTER PROGRAMMING (in English)-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12523 AAP101 INTRODUCTION TO ALGORITHMS AND PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
12522 ACH101 COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE BASICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12549 AIO101 INTEGRATED OFFICE TOOLS Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
12521 AMT107 MATHEMATICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12548 APE105 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54169 OHS108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12525 ACN102 COMPUTER NETWORKS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12526 ACP102 C PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12527 AMT108 MATHEMATICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12524 AOS102 OPERATING SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12528 APE106 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12796 YUM104 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12533 CPP223 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12534 CPP225 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12529 CPP243 VISUAL PROGRAMMING-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12532 CPP253 DATA STRUCTURES Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12530 CPP263 SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12531 CPP273 WEB SITE DESIGN AND CREATION-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12798 YUM203 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
12538 CPP226 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
12536 CPP234 WEB SITE DESIGN AND CREATION-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12535 CPP244 VISUAL PROGRAMMING-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12537 CPP254 MICROPROCESSORS AND ASSEMBLER PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
12027 GRI203 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12803 MEZ204 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
12797 YUM204 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 4
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :4 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.