English

06030-BUSINESS MANAGEMENT-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9044 EKO191 INTRODUCTION TO MICROECONOMICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10184 HUK163 FUNDAMENTALS OF LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9751 ISL109 INTRODUCTION TO BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9750 MAT131 MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8747 MFY191 FINANCIAL ACCOUNTING-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9046 EKO192 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9045 ISL132 ORGANIZATION THEORY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9033 ISL142 PRINCIPLES OF MARKETING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9756 MAT134 MATHEMATICS FOR BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8999 MFY192 FINANCIAL ACCOUNTING-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9048 HUK287 BUSINESS LAW Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9004 ISL251 OPERATIONS MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9003 ISL261 BUSINESS FINANCE-I Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
2198 IST203 STATISTICS-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9047 MFY291 MANAGERIAL AND COST ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9757 ISL214 BUSINESS COMMUNICATION Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9031 ISL232 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9050 ISL242 MARKETING MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9007 ISL262 BUSINESS FINANCE-II Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9758 IST212 STATISTICS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9064 ISL351 OPERATIONS RESEARCH Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9065 ISL361 FINANCIAL MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9035 ISL332 ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
9066 ISL362 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS Compulsory 3 + 0 3.0 7.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0002 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9014 EKO491 MANAGERIAL ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
9759 ISL439 APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9424 ISL441 CONSUMER BEHAVIOR Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 10
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :10 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9760 ISL452 STRATEGIC MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 9.0
9761 ISL454 APPLIED WORKSHOP FOR BUSINESS-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 14
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
0002 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):16 Total ECTS Credit (Elective) :14 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.