English

05030-INDUSTRIAL ENGINEERING (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10615 INE191 INTRODUCTION TO-INDUSTRIAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
10618 BIL107 INFORMATION TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2471 ENG101 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
18011 INE131 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGS-I Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2472 ENG102 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
10619 GDM113 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
18012 INE114 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWINGS-II Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
18013 INE164 ALGORITHM AND-INTRODUCTION TO PROGRAMMING Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
18015 INE233 MATERIAL SCIENCE Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
18016 MAT237 NUMERICAL ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10628 MAT209 LINEAR ALGEBRA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10627 INE251 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10625 INE271 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 2 + 0 2.0 5.0
17542 INE213 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL OPTIMIZATION Compulsory 4 + 2 5.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
18022 INE236 PLANT LOCATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
18020 PHY212 MODERN PHYSICS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
18018 INE234 MANUFACTURING PROCESSES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
18017 INE226 OPERATIONS RESEARCH-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
10631 MAT211 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 6.0
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10630 INE294 RESEARCH AND REPORT WRITING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10636 INE371 ENGINEERING ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10635 INE341 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-I Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
10634 INE373 FINANCIAL ACCOUNTING Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10633 INE323 OPERATIONS RESEARCH-II Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
17545 INE315 MODELING IN INDUSTRIAL ENGINEERING Compulsory 4 + 2 3.0 5.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10639 INE356 QUALITY MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
10641 INE382 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
18024 INE358 EXPERIMENT DESIGN IN ENGINEERING Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
10640 INE342 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-II Compulsory 3 + 2 4.0 4.0
10638 INE364 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
18049 INE455 INTRODUCTION TO SIMULATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
18053 INE447 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10643 INE443 WORK STUDY AND ERGONOMICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10645 INE491 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
18054 INE445 INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 5
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):25 Total ECTS Credit (Elective) :5 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
18062 INE446 INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
18061 INE494 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 4 + 2 5.0 6.0
10648 INE482 INTERNATIONAL TRADE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
10646 INE472 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.