English

13120-CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT- Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76967 FBE507 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16692 IYP553 PROJECT PLANNING AND PROGRAMMING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16693 IYP555 CONTRACTS AND MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16694 IYP584 BUILDING THEORY AND DESIGN Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
16695 IYP557 CONSTRUCTIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
76967 FBE507 SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
57298 IYP550 DESICION MAKING TECHNIQUES Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
57299 IYP562 PROJECT FINANCING IN CONSTRUCTION SECTOR Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
57300 IYP564 SYSTEM ANALYSIS IN CIVIL ENGINEERING Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
57301 IYP558 COST ANALYSIS Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
57302 IYP560 ZONING LAW Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
Total ECTS Credit (Compulsory):36 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :36

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55296 FBE545 TERM PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :10

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
55296 FBE545 TERM PROJECT Compulsory 0 + 0 0.0 10.0
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :10
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.