English

13120 CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) Percentage of Success
1 Proje yönetimine ait temel kavramları inşaat mühendisliği projelerinde uygular. %91.25
2 İnşaat mühendisliği yapılarının taşıyıcı sistemlerinin nasıl çalışacağını öngörür . %91.50
3 İnşaat mühendisliğinde analiz ve tasarım için kullanılan hazır programların mevcut problem için, varsa, uygun olanını tesbit eder. %91.25
4 İnşaat Mühendisliği projelerinin yönetimi ile ilgili bilgilerini uzmanlık seviyesine çıkarır. %91.25
5 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır. %91.50
6 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır. %91.75
7 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır. %91.25
8 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır. %91.00
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills) Percentage of Success
1 İnşaat Mühendisliği projelerini yönetir. %91.50
2 İnşaat Mühendisliği projelerine ait programları kullanır. %91.50
3 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır. %91.25
4 İnşaat Mühendisliği projelerinde iş ve işçi güveniği hakkında bilinç kazanır. %91.25
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility Percentage of Success
1 Takım çalışmalarına liderlik etme yetkinliği kazanır. %91.50
2 Bireysel olarak kişisel sorumluluklarını yerine getirir. %91.25
Learning to Learn Percentage of Success
1 İnşaat projelerinde kullanılan analiz yöntemlerinin temel prensiplerini kavrar. %91.25
Communication & Social Percentage of Success
1 Gerek ana dil gerekse yabancı diller yardımıyla meslektaşları ile etkin iletişim kurar. %91.50
2 Görüşlerini, anadilinde ve çok kullanılan en az bir yabancı dilde özgüvenle açıklar. %91.50
Occupational and/or Vocational Percentage of Success
1 Sorunlara İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği biçimde güvenli, güvenilir,estetik, pratik, etkili ve ekonomik çözümler sunar. %91.25
2 İnsana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri üretir. %91.25
3 İnşaat Projelerinde sözleşmeleri tanımlar. %91.50
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.