English

13120 CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT - Programmes Without Thesis
LEVEL: Master's Degree, TYYÇ: Level 7, EQF-LLL: Level 7, QF-EHEA: Second Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 11
1 Proje yönetimine ait temel kavramları inşaat mühendisliği projelerinde uygular.0000.00
2 İnşaat mühendisliği yapılarının taşıyıcı sistemlerinin nasıl çalışacağını öngörür .0000.00
3 İnşaat mühendisliğinde analiz ve tasarım için kullanılan hazır programların mevcut problem için, varsa, uygun olanını tesbit eder.0000.00
4 İnşaat Mühendisliği projelerinin yönetimi ile ilgili bilgilerini uzmanlık seviyesine çıkarır.0000.00
5 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır.0000.00
6 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır.0000.00
7 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır.0000.00
8 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır.0000.00
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 11
1 İnşaat Mühendisliği projelerini yönetir.0000.00
2 İnşaat Mühendisliği projelerine ait programları kullanır.0000.00
3 İnşaat Mühendisliği projelerinde kullanılan proje yönetimine ait paket programlar hakkındaki bilgi seviyesini artırır.0000.00
4 İnşaat Mühendisliği projelerinde iş ve işçi güveniği hakkında bilinç kazanır.0000.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 11
1 Takım çalışmalarına liderlik etme yetkinliği kazanır.0000.00
2 Bireysel olarak kişisel sorumluluklarını yerine getirir.0000.00
Learning to Learn 11 T %
1 İnşaat projelerinde kullanılan analiz yöntemlerinin temel prensiplerini kavrar.0000.00
Communication & Social 11 T %
1 Gerek ana dil gerekse yabancı diller yardımıyla meslektaşları ile etkin iletişim kurar.0000.00
2 Görüşlerini, anadilinde ve çok kullanılan en az bir yabancı dilde özgüvenle açıklar.0000.00
Occupational and/or Vocational 11 T %
1 Sorunlara İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği biçimde güvenli, güvenilir,estetik, pratik, etkili ve ekonomik çözümler sunar.0000.00
2 İnsana ve doğaya duyarlı mühendislik çözümleri üretir.0000.00
3 İnşaat Projelerinde sözleşmeleri tanımlar.0000.00
Related number of programme learning outcomes/ 20--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.