English

10420-MECHANICAL-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9338 AMT103 GENERAL MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9335 MKT111 BASIC MANUFACTURING PROCESSES Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
9336 MKT121 TECHNICAL DRAWING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
2474 ING101 ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
8778 BIL101 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54271 MKT113 PHYSICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2475 ING102 ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9332 AMT106 BUSINESS MATHEMATICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
9340 MKT152 STRENGTH OF MATERIALS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9341 MKT132 MANUFACTURING PROCESS-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9342 MKT134 MATERIAL TECHNOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
8783 BIL102 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54272 MKT124 MACHINE TECHNICAL DRAWING Compulsory 2 + 1 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
54786 MKT251 WORK MOULDS Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11889 MKT243 THERMODYNAMICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11891 MKT253 MACNINE ELEMENTS-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11892 MKT245 FLUID MECHANICS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11894 MKT261 COMPUTER AIDED DRAWING- I Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
11896 MKT233 CNC LATHE TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
11897 MKT213 MANUFACTURING PROCESS-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10379 MEZ202 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
54275 MKT258 MEASUREMENT AND CONTROL Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
54274 MKT284 QUALITY ASSURANCE AND STANDARDS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11904 MKT234 CNC MILLING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
11903 MKT256 MACHINE ELEMENTS-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11902 MKT282 WELDING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11899 MKT262 COMPUTER AIDED DRAWING-II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.