English

02020-ENGLISH LANGUAGE and LITERATURE-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88732 BIL124 INFORMATION TECHNOLOGIES-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
2173 ELL113 APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9070 ELL117 GRAMMAR & COMPOSITION Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
9071 ELL121 TEXTUAL ANALYSIS-I Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
9067 ELL123 SPANISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9843 ELL125 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-I Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
8755 SRE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88733 BIL125 INFORMATION TECHNOLOGIES-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9834 ELL118 EXPOSITORY WRITING Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
9072 ELL124 SPANISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9842 ELL126 INTRODUCTION TO LANGUAGE AND LINGUISTICS-II Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
12906 ELL132 APPRECIATION OF ENGLISH LITERATURE-II Compulsory 3 + 0 4.0 5.0
67562 ELL134 SHORT STORY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9077 ELL223 SPANISH-III Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54136 ELL233 MYTHOLOGY -I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54135 ELL235 POPULAR CULTURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54134 ELL237 WESTERN CIVILIZATIONS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
67433 ELL239 MEDIEVAL LITERATURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
67430 ELL241 ANCIENT DRAMA Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9082 ELL224 SPANISH-IV Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9085 ELL228 RESEARCH TECHNIQUES IN LITERATURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54137 ELL232 MYTHOLOGY -II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
67563 ELL234 RENAISSANCE LITERATURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
67564 ELL236 BEGINNING OF THE ENGLISH NOVEL Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
67565 ELL238 TRANSLATION STUDIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9089 ELL313 ENGLISH POETRY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9167 ELL333 INTRODUCTION TO LITERARY CRITICISM Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67431 ELL369 RESTORATION LITERATURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 12
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):18 Total ECTS Credit (Elective) :12 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33605 ELL344 LITERARY CRITICISM Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
10400 YUM304 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 20
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):10 Total ECTS Credit (Elective) :20 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
33611 ELL423 SHAKESPEARE STUDIES-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
67436 ELL457 SELECTIONS FROM AMERICAN LITERATURE -I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9097 ELL414 SHAKESPEARE STUDIES-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
9098 ELL416 POSTCOLONIAL LITERATURE Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
89228 ELL420 GRADUATION PROJECT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 15
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):15 Total ECTS Credit (Elective) :15 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.