English

18030-TRAINER EDUCATION-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
53999 ING107 FOREIGN LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58995 ANT107 MOVEMENT EDUCATION Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
54000 TRO127 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54020 BIL115 INFORMATION TECHNOLOGIES Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58993 ANT103 HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
58994 ANT105 ATHLETICS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
53998 ATA105 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58991 ANT101 FUNDAMENTALS OF PHSICAL EDUCATION AND SPORTS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58996 ANT102 SWIMMING Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
58998 ANT106 EXERCISE PHYSIOLOGY Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58999 ANT108 HEALTH EDUCATION AND FIRST AID Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
59000 ANT110 SPORDA ÖĞRETİM İLKE VE UYGULAMALARI Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
54008 ING108 FOREIGN LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
54009 TRO128 TURKISH LANGUAGE-I​I  Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
54007 ATA106 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
58997 ANT104 GENGENERAL GYMNASTICS Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58732 ANT207 ANTRENÖRLÜK MESLEĞİ VE İLKELERİ Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
77145 ANT279 PSİKOMOTOR GELİŞİM Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
77146 ANT281 SPOR SAKATLIKLARI VE İLKYARDIM Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
77144 ANT283 SPOR PSİKOLOJİSİ Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
59001 ANT235 SPOR FİZYOLOJİSİ Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 8
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :8 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58739 ANT208 SPORCU BESLENMESİ Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58734 ANT202 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ Compulsory 3 + 0 3.0 6.0
58735 ANT204 SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58738 ANT206 SPOR MASAJI Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58740 ANT210 SPOR PSİKOLOJİSİ Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
Total ECTS Credit (Compulsory):22 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :22

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58759 ANT309 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58753 ANT307 GEVŞEME VE TOPARLANMA TEKNİKLERİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58747 ANT305 PSİKOMOTOR GELİŞİM Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58744 ANT303 SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58743 ANT301 ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -I Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :21

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58801 ANT302 SPORDA ERGOJENİK YARDIM VE DOPİNG Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
58802 ANT304 SPORDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58803 ANT306 ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ -II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58804 ANT308 SPORDA YETENEK SEÇİMİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
58805 ANT310 FİZİKSEL PERFORMANS TESTLERİ Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):21 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :21

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58809 ANT407 MEZUNİYET PROJESİ- I Compulsory 2 + 2 4.0 5.0
58808 ANT405 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI- I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
58806 ANT401 SPOR SOSYOLOJİSİ Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
58807 ANT403 ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ - III Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :20

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
58811 ANT404 MEZUNİYET PROJESİ -II Compulsory 2 + 2 4.0 5.0
58813 ANT408 ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ-IV Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
58812 ANT406 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI - II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
58810 ANT402 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):20 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :20
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.