English

10292-ARCHITECTURAL DRAFTING-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63584 AYR121 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63585 AYR123 BUILDING MATERIALS -I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
63586 AYR191 COMPUTER AIDED DESIGN Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11646 MIR114 SURVEYING Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
16537 MIR235 DESIGN COMMUNICATION MEDIA-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):26 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :26

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63587 AYR102 INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
63588 AYR122 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
63626 AYR124 BUILDING MATERIALS -II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
16548 MIR237 DESIGN COMMUNICATION MEDIA-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
16539 MIR238 SURVEYING-II Compulsory 1 + 2 2.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11066 ASG108 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63592 AYR201 ARCHITECTURAL DESIGN -I Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
63598 AYR221 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -III Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
63600 AYR223 BUILDING MATERIALS -III Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
63603 AYR261 COST CONTROL IN BUILDINGS Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
63605 AYR202 ARCHITECTURAL DESIGN -II Compulsory 2 + 6 5.0 8.0
63610 AYR204 APPLICATION PROJECT Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
63614 AYR222 CONSTRUCTION TECHNOLOGY -IV Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
63624 AYR232 CONSERVATION AND RESTORATION Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63618 AYR262 PROFESSIONAL PRACTICE AND ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
63622 AYR264 PROJECT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.