English

10370-LOCAL ADMINISTRATIONS-
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9653 ADB201 BEHAVIORAL SCIENCES Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9411 AHU101 GENERAL LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
9052 AMT109 MATHEMATICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :19

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
9409 AGE101 GENERAL ECONOMY Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
9380 AGI102 GENERAL BUSINESS Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
9403 AGM101 GENERAL ACCOUNTING Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88730 BIL122 INFORMATION TECHNOLOGY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
9062 YUM102 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
10057 YYP112 THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF LOCAL ADMINISTRATIONS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10061 YYP174 ADMINISTRATIVE LAW Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10270 AIK202 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10369 YUM201 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12439 YYP215 MODERN APPROACHES IN LOCAL GOVERNMENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12438 YYP223 SCIENCE OF POLITICS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12443 YYP233 URBANIZATION POLICY AND ENVIRONMENTAL ISSUES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12440 YYP243 PUBLIC RELATIONS FOR LOCAL GOVERNMENTS Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12447 YYP244 LOCAL GOVERNMENTS AND SOCIAL POLICY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12442 YYP245 LOCAL GOVERNMENTS FINANCE Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 2
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):28 Total ECTS Credit (Elective) :2 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10165 ASG201 EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY LAW Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10376 GRI201 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
10375 YUM202 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
12445 YYP224 METHODS OF LOCAL SERVICE Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
12446 YYP234 URBAN PLANNING AND ZONING IMPROVEMENT Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12441 YYP241 PUBLIC FINANCE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12444 YYP246 LOCAL POLITICS AND DEMOCRACY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
12448 YYP248 OFFICIAL CORRESPONDENCES AND FILING Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.