English

03030 FASHION and TEXTILE DESIGN -
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
  Upon successful completion of the program designed in accordance with the aims and objectives of the program and the program learning outcomes in terms of knowledge, skills and competencies given below, students/learners will be able to:

PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) Percentage of Success
1 Identify the concepts of art, design, and aesthetics. %83.75
2 Define the concepts of basic art. %84.00
3 Differentiate the basic principles of art in the field of fashion and textile design. %84.25
4 Follow the technological developments related to textile and ready-to-wear fields. %84.25
5 Summarize the application methods and theories in the field of fashion and textile deign. %84.00
6 Classify the raw and supplementary products of textile. %84.50
7 Follow the trends in the field of fashion design by means of periodicals and fashion displays. %84.00
SKILLS
(Described in terms of cognitive and practical skills) Percentage of Success
1 Relate the cultural and social values with the field of fashion and textile design. %83.75
2 Define the technics of weaving and printmaking related to the fields of use. %84.75
3 Compose themes for fashion and textile design. %84.00
4 Make effective use of information technologies in the field of fashion and design. %84.25
5 Use the machinery tools in the field of design. %84.75
6 Design projects and collections. %84.50
7 Apply the technics of weaving and printmaking. %84.50
8 Present a design portfolio of apparel, weving, and printmaking. %84.00
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS
Autonomy & Responsibility Percentage of Success
1 Participate in group works related to professional and social fields. %84.00
2 Relate moral values of art and culture with the professional ethical values. %83.75
Learning to Learn Percentage of Success
1 Follow the developments in the fields of art, design, and technologies, both in domestic and interntional levels. %83.50
2 Apply the principles of design in the field of fashion and design. %84.00
Communication & Social Percentage of Success
1 Use the professional language globally. %83.50
2 Establish professional communication with sector. %83.50
Occupational and/or Vocational Percentage of Success
1 Express domestic and universal values in the field of fashion and textile design. %83.50
2 Create projects in line with the principles of design in the field of fashion and textile. %83.50
3 Apply effectively the steps of design in the fields of apparel, weaving, and printmaking designs. %84.25
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.