English

03030-TEXTILE and FASHION DESIGN-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1029 ATA101 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11140 GSF121 ART HISTORY-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88739 ING121 ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11294 MOT111 BASIC ART EDUCATION-I Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
11295 MOT113 DRAWING-I Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
11009 MOT115 GENERAL TEXTILE TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
8827 SSE101 SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS Compulsory 0 + 2 1.0 2.0
1010 TUR101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1039 ATA102 ATATÜRK'S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88729 BIL121 INFORMATION TECHNOLOGY-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11146 GSF122 ART HISTORY-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88740 ING122 ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11296 MOT112 BASIC ART EDUCATION-II Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
11297 MOT114 DRAWING-II Compulsory 1 + 2 2.0 5.0
88586 MOT118 DESIGN THEORY AND METHOD Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
2116 TUR102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
1019 ING201 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
11300 MOT211 COMPUTER AIDED DESIGN BASICS Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11301 MOT215 FUNDAMENTALS OF FABRIC STRUCTURE Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88785 MOT219 FASHION DRAWING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88781 MOT221 DESIGN DEVELOPMENT-I Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11298 MOT241 WEAVING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11303 MOT245 PRINTING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
88590 MOT247 PRINT DESIGN Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11153 GSF223 PSYCHOLOGY OF VISUAL PERCEPTION Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
1027 ING202 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88786 MOT218 FASHION ILLUSTRATION Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
88782 MOT222 DESIGN DEVELOPMENT-II Compulsory 1 + 2 2.0 4.0
11306 MOT232 GARMENT TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11011 MOT234 TEXTILE CHEMISTRY AND FINISHING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
11305 MOT242 WEAVING DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
11307 MOT244 COMPUTER AIDED TEXTILE DESIGN-I Compulsory 1 + 2 2.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88587 MOT325 KNITTING TECHNOLOGY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8765 YUM301 WORK PLACEMENT I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 24
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):6 Total ECTS Credit (Elective) :24 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88588 MOT328 COSTUME AND FASHION HISTORY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8768 YUM302 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 24
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0004 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0005 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):6 Total ECTS Credit (Elective) :24 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
11311 MOT401 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
88598 MOT427 FASHION MARKETING Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
8771 YUM401 WORK PLACEMENT III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
8818 GRI401 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
11248 HUK381 COPYRIGTHS LAW Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
11312 MOT402 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 2 + 4 4.0 8.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 16
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0003 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):14 Total ECTS Credit (Elective) :16 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.