English

05030-INDUSTRIAL ENGINEERING (in English)-
LEVEL: Bachelor's Degree, TYYÇ: Level 6, EQF-LLL: Level 6, QF-EHEA: First Cycle
PROGRAMME COURSE STRUCTURE
Please click on a course unit to see the details

1. Year Fall ( First ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88303 ENG119 PROFESSIONAL ENGLISH-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88378 INE193 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING Compulsory 2 + 0 2.0 3.0
10617 MAT145 CALCULUS-I Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
88382 MAT163 LINEAR ALGEBRA Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88380 MEN113 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10616 PHY103 PHYSICS-I Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
2168 TLL101 TURKISH LANGUAGE-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

1. Year Spring ( Second ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
15983 CHE107 GENERAL CHEMISTRY Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88612 ENG118 PROFESSIONAL ENGLISH-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10623 MAT146 CALCULUS-II Compulsory 4 + 0 4.0 7.0
88613 MEN118 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10620 PHY104 PHYSICS-II Compulsory 2 + 2 3.0 6.0
88611 SEN118 COMPUTER PROGRAMMING Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
2185 TLL102 TURKISH LANGUAGE-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Fall ( Third ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2170 ATA103 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-I Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
17542 INE213 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL OPTIMIZATION Compulsory 4 + 2 5.0 5.0
88386 INE215 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88365 MAT249 DIFFERENTIAL EQUATIONS Compulsory 4 + 0 4.0 5.0
88384 MAT251 NUMERICAL METHODS Compulsory 2 + 2 3.0 4.0
88385 MAT253 PROBABILITY AND STATISTICS Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88383 MEN215 MATERIAL SCIENCE Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
Total ECTS Credit (Compulsory):30 Total ECTS Credit (Elective) :0 Total ECTS Credit :30

2. Year Spring ( Fourth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
2177 ATA104 PRINCIPLES OF ATATURK AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS-II Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88314 INE212 PLANT LOCATION Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88615 INE228 OPERATIONS RESEARCH-I Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
88614 INE238 MANUFACTURING PROCESSES Compulsory 3 + 2 4.0 6.0
10630 INE294 RESEARCH AND REPORT WRITING TECHNIQUES Compulsory 2 + 0 2.0 4.0
88616 MAT252 MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 UNSEC University Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Fall ( Fifth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
10633 INE323 OPERATIONS RESEARCH-II Compulsory 3 + 2 4.0 5.0
88387 INE331 MODELING IN INDUSTRIAL ENGINEERING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88519 INE345 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-I Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
10636 INE371 ENGINEERING ECONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 4.0
88388 INE375 FINANCIAL ACCOUNTING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
10398 YUM303 WORK PLACEMENT-I Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

3. Year Spring ( Sixth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
17502 IGS304 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88336 INE310 EXPERIMENT DESIGN IN ENGINEERING Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88338 INE320 QUALITY MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88339 INE332 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88340 INE334 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL-II Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
88661 INE336 WORK STUDY AND ERGONOMICS Compulsory 3 + 0 3.0 5.0
17501 YUM306 WORK PLACEMENT-II Compulsory 0 + 0 0.0 2.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 3
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):27 Total ECTS Credit (Elective) :3 Total ECTS Credit :30

4. Year Fall ( Seventh ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
88390 INE449 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Compulsory 3 + 0 3.0 3.0
88391 INE457 INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-I Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88389 INE493 GRADUATION PROJECT-I Compulsory 1 + 4 3.0 7.0
10395 YUM403 WORK PLACEMENT-III Compulsory 0 + 0 0.0 4.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30

4. Year Spring ( Eighth ) Term Courses
ID Code Name of the Course Unit Type of the Course In-Class Hours (T+P) Credit ECTS Credit
86904 BLE101 BUSINESS LAW AND PROFESSIONAL ETHICS Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
10394 GRI403 ENTREPRENEURSHIP Compulsory 2 + 0 2.0 2.0
88344 INE414 GRADUATION PROJECT-II Compulsory 1 + 4 3.0 7.0
88345 INE416 INDUSTRIAL ENGINEERING DESIGN-II Compulsory 2 + 2 3.0 5.0
88347 INE418 PROJECT MANAGEMENT Compulsory 2 + 2 3.0 3.0
  Details
ELECTIVE COURSE MODULE Elective -  - - 11
0001 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0002 BLMSEC Programme Elective - + - - -
0001 FKSEC Faculty Elective - + - - -
Total ECTS Credit (Compulsory):19 Total ECTS Credit (Elective) :11 Total ECTS Credit :30
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.