English

10060 CHILD DEVELOPMENT -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 12345612345
1 Explains the theories related to development areas.555000000052036.36
2 Explains the developmental characteristics and learning methods and techniques of children with normal development and children with special education needs.500000000051018.18
3 Expresses the relationship between the importance, purpose and principles of pre-school education.550000000051527.27
4 Gains the knowledge needed to practice preschool education activities.503000000051323.64
5 Has knowledge of ethical principles and rules related to her field.540000050001425.45
6 Knows the basic concepts and tools related to the field.050500000051527.27
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 12345612345
1 Distinguish the developmental differences between children, taking into account the age and developmental characteristics of children.500000500001018.18
2 Has the ability to plan and implement preschool education programs.500000500001018.18
3 Applies the methods and techniques used in the activities in educational programs.500000500001018.18
4 Develops teaching material suitable for children's age and developmental characteristics.043500500001730.91
5 She takes part in teamwork in the training process related to her field.500000500001018.18
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 12345612345
1 Students take an active role in social responsibility projects in accordance with the social and cultural characteristics of their environment with the awareness of social responsibility.500000500001018.18
2 Takes responsibility in the education of the child.555500500002545.45
3 Takes an active role in family participation activities555500500002545.45
Learning to Learn 12345612345 T %
1 Develops an attitude and attitude open to learning related to personal and professional development throughout life.500000500001018.18
2 Reaches and uses sources accurately in accessing information.400500500001425.45
3 Gains the ability to objectively evaluate his / her own work and the work of others.500000500001018.18
Communication & Social 12345612345 T %
1 Communicates effectively with children, families, colleagues and institutions and organizations related to the field.544000500001832.73
2 Creates professional ethics and responsibility awareness.534000500001730.91
3 She is sensitive to the events in the agenda of the society and the world related to her field and follows the developments.0000005000059.09
Occupational and/or Vocational 12345612345 T %
1 Students develop creative thinking skills500500500001527.27
2 Has the experience of working in collaboration with other disciplines.543000500001730.91
3 It sets an example to society with its appearance, attitude, and behavior.500000500001018.18
Related number of programme learning outcomes/ 232010861715--
Level of contribution99443230008550025--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.