English

50180 SURGERY SERVICES -
LEVEL: Associate's Degree, TYYÇ: Level 5, EQF-LLL: Level 5, QF-EHEA: Short Cycle


Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
PROGRAMME LEARNING OUTCOMES
KNOWLEDGE Aim ObjectivesT %
(Described in terms of theoretical and factual knowledge) 123123
1 To be able to apply theoretical knowledge of the area513000930.00
2 Areas to effectively use the terminology200021516.67
3 Areas to act in accordance with laws and regulations concerning basic vocational4112041240.00
4 To prepare the operating room for surgical procedures421000723.33
5 Patients to be taken to the operating room and postoperative transfusion to help400000413.33
6 Postoperative surgical instruments and materials ready for use again able to make420001723.33
SKILLS Aim ObjectivesT %
(Described in terms of cognitive and practical skills) 123123
1 During the surgical procedure, the surgical team physician deems appropriate to be included in4252001343.33
2 And evaluate each patient individually to olaraktakip330030930.00
3 Postoperative surgical instruments and materials ready for use again able to make310000413.33
4 Sufficient dexterity to practice and have the opportunity to practice4343001446.67
5 Problems of scientific data / evidence and determine whether the ability to produce solutions11000026.67
PERSONAL & OCCUPATIONAL COMPETENCES IN TERMS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS Aim ObjectivesT %
Autonomy & Responsibility 123123
1 Ability to work with other health disciplines2440301343.33
2 Are available to adequately fulfill their responsibilities4543152273.33
Learning to Learn 123123 T %
1 Related to the field of knowledge, skills and competences for lifelong learning to develop personal and professional self-awareness, update4420201240.00
2 Behave according to quality management and processes to participate in these processes230000516.67
Communication & Social 123123 T %
1 Social, scientific, cultural and professional ethical values ​​to express200003516.67
Occupational and/or Vocational 123123 T %
1 The ability to use different techniques depending on emerging technologies, new tools and equipment to use3235001343.33
2 Related to the field of knowledge, skills and competences for lifelong learning to develop personal and professional self-awareness, update310320930.00
Related number of programme learning outcomes/ 1818159665--
Level of contribution583527181314--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.