English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK621HUKUKTA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI
ADVANCED RESEARCH METHODS IN LAW
Z303.06.03Hukuk alanında bilimsel araştırma yapmak ve kaynakları doğru bir şekilde kullanabilmek
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK612TÜRK BORÇLAR HUKUNDA SATICININ AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUĞU
SELLER'S RESPONSIBILITY FOR DEFECT AND CAPTURE IN TURKISH CODE OF OBLIGATIONS
Z303.06.03Türk Hukuku' nda satış ilişkilerinde satıcının, satılan malda ortaya çıkan ayıptan veya o mal üzerinde üçüncü kişi/kişilerin zaptından sorumluluğu ile ilgili Yargıtay karar incelemeleri ışığında dersi alan lisansüstü öğrencilerin sunum ve makaleleriyle zenginleştirilerek konunun derinlemesine araştırıması.
OHU614İSPAT HUKUKU
İSPAT HUKUKU
Z303.06.03
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
HUK608VELAYET HUKUKU
CUSTODY LAW
S303.06.03
HUK611MİLLETLERARASI TAHKİM
INTERNATIONAL ARBITRATION
S303.06.03
HUK613TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S303.06.03Derste , 6502 sayılı yeni tüketicinin korunması hakkında kanunun getirdiği düzenlemeler incelenmektedir. Haksız şartlar , haksız ticari uygulamalar , tüketici sözleşmeleri , ticari reklamlar , idari para cezaları , tüketici ihlallerinde başvurulması gereken makamlar incelenmektedir. Avrupa Birliği Tüketici Hukuku Direktiflerinin hukukumuzdaki etkisi incelenmektedir.
HUK614VEKALET HUKUKU
PROXY LAW
S303.06.03
HUK6176102 SAYILI YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERME HALLERİ
DISSOLUTION OF JOINT STOCK COMPANIES UNDER THE NEW TURKISH COMMERCAL CODE NUMBERED 6102 (“NEW TCC”)
S303.06.03
HUK618KİRA HUKUKU
KİRA HUKUKU
S303.06.03
HUK620MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
S303.06.03
HUK623MAL REJİMLERİ HUKUKU
LAW OF GOODS REGIMES
S303.06.03
HUK625TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI
PROVISION AND RESULTS OF BEING COMMERCIAL
S303.06.03
HUK629GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ
TEMPORARY LEGAL PROTECTION MEASURES
S303.06.03
HUK631ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
RESOLUTIONS OF DISPUTES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
S303.06.03
HUK644ACENTELİK VE REKABET YASAĞI
FRANCHISE AND RESTRAINT OF TRADE
S303.06.03
HUK655MAL REJİMLERİ
GOODS REGIMES
S303.06.03Türk Medeni Kanunu'nda yer alan mal rejimi türlerinin incelenmesi
HUK673ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ
ORDINARY PARTNERSHIP AGREEMENT
S303.06.03
OHU600KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
S303.06.03
OHU601İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YARGI KARARLARI
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YARGI KARARLARI
S303.06.03
OHU602SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ÇIKMA, ÇIKARMA VE FESİH
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ÇIKMA, ÇIKARMA VE FESİH
S303.06.03
OHU603KIYMETLİ EVRAKTA DEFİLER
KIYMETLİ EVRAKTA DEFİLER
S303.06.03
OHU604ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE
ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE
S303.06.03
OHU605ANONİM ŞİRKETTE GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI
ANONİM ŞİRKETTE GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI
S303.06.03
OHU606ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI
ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI
S303.06.03
OHU607ANONİM ŞİRKETTE BAĞIMSIZ DENETİM VE HESAPLAR
ANONİM ŞİRKETTE BAĞIMSIZ DENETİM VE HESAPLAR
S303.06.03
OHU608SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU
S303.06.03
OHU609SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE DEVRİ
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE DEVRİ
S303.06.03
OHU610SINAİ HAKLAR
SINAİ HAKLAR
S303.06.03
OHU611ADİ ŞİRKET HUKUKU
ADİ ŞİRKET HUKUKU
S303.06.03
OHU612KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
S303.06.03
OHU613İŞ HUKUKUNUN ULUSLARARASI BOYUTLARI
INTERNATIONAL DIMENSIONS OF LABOR LAW
S303.06.03Uluslararası boyutta iş hukukunun belli başlı konularını incelemek
OHU615YENİLİK DOĞURAN HAKLAR
YENİLİK DOĞURAN HAKLAR
S303.06.03
OHU616TAHKİMDE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ
TAHKİMDE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ
S303.06.03
OHU617ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR
S303.06.03
OHU618ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE İPTALİ
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE İPTALİ
S303.06.03
OHU619ÖZEL HUKUKTA HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ
ÖZEL HUKUKTA HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ
S303.06.03
OHU620TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SATIM HUKUKU
TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SATIM HUKUKU
S303.06.03
OHU621KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI SAĞLAYAN SÖZLEŞMELER
KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI SAĞLAYAN SÖZLEŞMELER
S303.06.03
OHU622TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN TÜZEL KİŞİLER
TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN TÜZEL KİŞİLER
S303.06.03
OHU623TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İSPAT
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İSPAT
S303.06.03
OHU624TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ
S303.06.03
OHU625MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA ŞARTLARI
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA ŞARTLARI
S303.06.03
OHU626MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
S303.06.03
OHU627TAŞIYICININ SORUMLULUĞU
TAŞIYICININ SORUMLULUĞU
S303.06.03
OHU628SORUMLULUK SİGORTALARI
SORUMLULUK SİGORTALARI
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.