İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-PRIVATE LAW (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK615ANONİM ŞİRKETLER HUKUKU
JOINT STOCK COMPANIES LAW
Z303.06.03
HUK621HUKUKTA İLERİ ARAŞTIRMA METODLARI
ADVANCED RESEARCH METHODS IN LAW
Z303.06.03Hukuk alanında bilimsel araştırma yapmak ve kaynakları doğru bir şekilde kullanabilmek
HUK613TÜKETİCİ HUKUKU
CONSUMER LAW
S303.06.03Derste , 6502 sayılı yeni tüketicinin korunması hakkında kanunun getirdiği düzenlemeler incelenmektedir. Haksız şartlar , haksız ticari uygulamalar , tüketici sözleşmeleri , ticari reklamlar , idari para cezaları , tüketici ihlallerinde başvurulması gereken makamlar incelenmektedir. Avrupa Birliği Tüketici Hukuku Direktiflerinin hukukumuzdaki etkisi incelenmektedir.
HUK631ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
RESOLUTIONS OF DISPUTES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
S303.06.03
HUK655MAL REJİMLERİ
GOODS REGIMES
S303.06.03Türk Medeni Kanunu'nda yer alan mal rejimi türlerinin incelenmesi
OHU605ANONİM ŞİRKETTE GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI
ANONİM ŞİRKETTE GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI
S303.06.03
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
HUK612TÜRK BORÇLAR HUKUNDA SATICININ AYIPTAN VE ZAPTTAN SORUMLULUĞU
SELLER'S RESPONSIBILITY FOR DEFECT AND CAPTURE IN TURKISH CODE OF OBLIGATIONS
Z303.06.03
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
HUK608VELAYET HUKUKU
CUSTODY LAW
S303.06.03
HUK618KİRA HUKUKU
KİRA HUKUKU
S303.06.03
OHU600KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
S303.06.03
OHU602SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ÇIKMA, ÇIKARMA VE FESİH
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ÇIKMA, ÇIKARMA VE FESİH
S303.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00Doktora tez önerisi ve tez içeriği hakkında bilgilendirme.
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00Doktora tez çalışmasının başlangıcından bitimine kadar olan bütün süreçleri (konu belirleme, literatür taraması, yazım vs.) içermektedir.It includes all the processes (subject determination, literature review, writing, etc.) from the beginning to the end of the doctoral thesis.
Bu evrakı aşağıdaki adresten doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Adresi:https://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=Dersicerikleri&BK=515&DK=105564