English

12920 PRIVATE LAW - Programme for Master's Degree Holders
LEVEL: Doctorate Degree, TYYÇ Level: 8, EQF-LLL Level: 8, QF-EHEA Level: Third Cycle

Level of Contribution from 0 to 5* Level of Contribution Existence of Contribution (Relation)
Course-Programe LOs Relations
Compulsory Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 SELLER'S RESPONSIBILITY FOR DEFECT AND CAPTURE IN TURKISH CODE OF OBLIGATIONS00
2 ADVANCED RESEARCH METHODS IN LAW00
3 DOCTORAL THESIS PROPOSAL00
4 İSPAT HUKUKU00
5 DOKTORA TEZİ-100
6 DOKTORA TEZİ-200
7 DOKTORA TEZİ-300
8 DOKTORA TEZİ-400
9 DOCTARAL QUALIFYING EXAM00
10 SEMİNER DERSİ00
Related number of course units / 10--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
Programme Elective Course Units
No Name of the Course Unit Programme Learning Outcomes
T%
1 CUSTODY LAW00
2 INTERNATIONAL ARBITRATION00
3 CONSUMER LAW00
4 PROXY LAW00
5 DISSOLUTION OF JOINT STOCK COMPANIES UNDER THE NEW TURKISH COMMERCAL CODE NUMBERED 6102 (“NEW TCC”)00
6 KİRA HUKUKU00
7 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI00
8 LAW OF GOODS REGIMES00
9 PROVISION AND RESULTS OF BEING COMMERCIAL00
10 TEMPORARY LEGAL PROTECTION MEASURES00
11 RESOLUTIONS OF DISPUTES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS00
12 FRANCHISE AND RESTRAINT OF TRADE00
13 GOODS REGIMES00
14 ORDINARY PARTNERSHIP AGREEMENT00
15 KARŞILAŞTIRMALI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU00
16 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA YARGI KARARLARI 00
17 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ÇIKMA, ÇIKARMA VE FESİH00
18 KIYMETLİ EVRAKTA DEFİLER00
19 ANONİM ŞİRKETTE SERMAYE00
20 ANONİM ŞİRKETTE GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIĞI00
21 ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI00
22 ANONİM ŞİRKETTE BAĞIMSIZ DENETİM VE HESAPLAR00
23 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU00
24 SERMAYE ŞİRKETLERİNDE HİSSE DEVRİ00
25 SINAİ HAKLAR00
26 ADİ ŞİRKET HUKUKU00
27 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 00
28 INTERNATIONAL DIMENSIONS OF LABOR LAW00
29 YENİLİK DOĞURAN HAKLAR00
30 TAHKİMDE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ00
31 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA İLGİLİ HUKUKİ SORUNLAR00
32 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE İPTALİ00
33 ÖZEL HUKUKTA HÜKÜMSÜZLÜK TÜRLERİ00
34 TÜRK BORÇLAR HUKUKUNDA SATIM HUKUKU00
35 KULLANMA VE YARARLANMA HAKKI SAĞLAYAN SÖZLEŞMELER00
36 TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA DÜZENLENEN TÜZEL KİŞİLER00
37 TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İSPAT00
38 TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAKİ HİZMET SÖZLEŞMELERİ00
39 MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA ŞARTLARI00
40 MİLLETLERARASI USUL HUKUKUNDA HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI00
41 TAŞIYICININ SORUMLULUĞU00
42 SORUMLULUK SİGORTALARI00
Related number of course units / 42--
Level of contribution--
*Level of Contribution (0-5): Empty-Null (0), 1- Very Low, 2- Low, 3- Medium, 4- High, 5- Very High
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.