English

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION (DOC)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY
INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES-GRAPHIC DESIGN ART QUALIFICATION (DOC)
SINIF: 1 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
GRA615SANAT VE TASARIMDA İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ADVANCED RESEARCH METHODS IN ART AND DESIGN
Z303.06.03Dersin içeriği, sanat alanında güncel yaklaşımlar göz önünde bulundurularak bir araştırmanın kuram/kavram, yöntem, amaç, hipotez, araştırma soruları, özgün değeri, örneklem evreni gibi önemli çerçevesi nasıl çizilir, bir araştırma konusu nasıl daraltılır ve hangi güncel yaklaşımlar kullanılmalıdır konularına yoğunlaşmaktadır.
SINIF: 1 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE609SEMİNER DERSİ
SEMİNER DERSİ
Z000.012.00Öğrencinin bir konuyu araştırması, konuyla ilgili kaynakları taraması ve değerlendirmesi, elde ettiği bilgileri yazılı bir rapor veya makale hâline getirmesi ve topluluk önünde sunmasıdır.
GRA612İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU
İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU
S303.06.03
GRA613REKLAM VE TASARIM ANALİZİ
ANALYSIS OF ADVERTISING AND DESIGN
S303.06.03İletişim biçimi olarak reklamın tanımı, amacı ve türleri, reklamda araştırma süreci, yaratıcı düşüncenin oluşturulması, televizyon reklamı, gazete ve dergi ilanı, dış mekân tanıtım parçaları gibi yayımlanmış reklam örnekleri üzerinde tartışmalı analizler.
GRA616ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM AKIMLARI
ÇAĞDAŞ SANAT VE TASARIM AKIMLARI
S303.06.0320.yüzyıl başından günümüze kadar sanat akımları; sanat bilim, teknik, tasarım bağlamında Sanat tarihi, estetik, sanat felsefesi eleştiri yöntemleriyle analiz edilerek yorumlama yapılacaktır.Art movements from the beginning of the 20th century to the present day; In the context of art science, technique, design, art history, aesthetics, art philosophy will be analyzed and interpreted by criticism methods.
GRA617YENİ MEDYA
NEW MEDIA
S303.06.03Yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların incelenmesi. Siberortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri.Social, economic and administrative processes related to creativity in new media, information and communication technologies. Examining the increasingly common social communication in the cyber environment and the social networks that emerged as a result of it. The effects of cyber-environment virtuality on the individual and the dynamics of socialization as a result.
GRA618İLLÜSTRASYON TEKNİKLERİ
İLLÜSTRASYON TEKNİKLERİ
S213.06.03Belirlenen problemlere göre, farklı projelerin gerçekleştirilmesi ve bu sürece hakim olunmasını sağlamak dersin içeriğini kapsar. Ders kapsamında tüm teknikler araştırılıp, yeni ve özgün illüstratif ifade etme biçimleri ile projeler geliştirilir.
GRA619İLERİ TİPOGRAFİ
ADVANCED TYPOGRAPHY
S303.06.03Grafik tasarımın ana öğelerinden olan tipografik kompozisyonlar, tipografinin tanımı, yazı anatomilerinin ve kategorilerinin incelenmesi. Tipografide okunaklılık ve/veya görsellik kavramları ile doğru mesajı aktarabilme.
GRA620SANAT ELEŞTİRİSİ
ART CRITICISM
S213.06.03
GRA621FİLM ANALİZİ
FILM ANALYSIS
S303.06.03Sinema eleştirisinin temel özellikleri ve eleştiri perspektiflerinin tanıtılmasıIntroduction to the basic characteristics of film criticism and the perspectives of criticism
GRA672İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU
İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU
S213.06.03
GRS621İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU
İLERİ GRAFİK TASARIM STÜDYOSU
S213.06.03
SINIF: 2 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-YTRDOKTORA YETERLİK
DOCTARAL QUALIFYING EXAM
Z000.030.00Bu amaçla yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.The unit consists of written and oral exams
SINIF: 2 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
LEE600-1DOKTORA TEZ ÖNERİSİ
DOCTORAL THESIS PROPOSAL
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-6DOKTORA TEZİ-1
DOKTORA TEZİ-1
Z000.030.00
SINIF: 3 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-7DOKTORA TEZİ-2
DOKTORA TEZİ-2
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 1
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-8DOKTORA TEZİ-3
DOKTORA TEZİ-3
Z000.030.00
SINIF: 4 - DÖNEM: 2
Ders KoduDers AdıDTTPKECTSH.S.İçerik TRİçerik ING
SBE600-9DOKTORA TEZİ-4
DOKTORA TEZİ-4
Z000.030.00
EBS : İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi İstanbul Aydın Üniversitesi AKTS Bilgi Paketi AKTS Bilgi Paketi ECTS Information Package Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS/ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanı (Bologna Süreci) hedeflerini destekleyen iş yükü ve öğrenme çıktılarına dayalı öğrenci/öğrenme merkezli öğretme ve öğrenme yaklaşımı çerçevesinde yükseköğretimde uluslarası saydamlığı arttırmak ve öğrenci hareketliliği ile öğrencilerin yurtdışında gördükleri öğrenimleri kendi ülkelerinde tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 1989 yılında Erasmus Programı (günümüzde Yaşam Boyu Öğrenme Programı) kapsamında geliştirilmiş ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kabul görmüş bir kredi sistemidir. AKTS, aynı zamanda, yükseköğretim kurumlarına, öğretim programları ve ders içeriklerinin iş yüküne bağlı olarak kolay anlaşılabilir bir yapıda tasarlanması, uygulanması, gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve bu sayede yükseköğretim programlarının kalitesinin geliştirilmesine ve kalite güvencesine önemli katkı sağlayan bir sistematik yaklaşım sunmaktadır. ETIS : İstanbul Aydın University Education & Training System Istanbul Aydin University ECTS Information Package ECTS Information Package European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) which was introduced by the European Council in 1989, within the framework of Erasmus, now part of the Life Long Learning Programme, is a student-centered credit system based on the student workload required to achieve the objectives of a programme specified in terms of learning outcomes and competences to be acquired. The implementation of ECTS has, since its introduction, has been found wide acceptance in the higher education systems across the European Countries and become a credit system and an indispensable tool supporting major aims of the Bologna Process and, thus, of European Higher Education Area as it makes teaching and learning in higher education more transparent across Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the transfer of learning experiences between different institutions, greater student mobility and more flexible routes to gain degrees. It also offers a systematic approach to curriculum design as well as quality assessment and improvement and, thus, quality assurance.